Så kontaktar du vården

Besök på våra sjukhus

Väntande människor på busstation
Foto: Johan W Avby

Hitta till och på sjukhuset

Vägbeskrivning till och på våra sjukhus hittar du på webbplatsen 1177.se. Där kan du också läsa om vilken service som erbjuds på sjukhusen: 

Service och hitta rätt på sjukhus, 1177.se (Extern länk)

Besöka en anhörig

Du som är anhörig eller närstående är välkommen att göra besök under avdelningens besökstider. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Tänk på att det kan finnas restriktioner kring besöket, till exempel hur många anhöriga som får besöka patienten samtidigt. Läs mer om aktuella besökstider och eventuella restriktioner på varje vårdavdelnings kontaktsida:

Hitta vård, 1177.se (Extern länk)

Besök på sjukhus och mottagningar, 1177.se (Extern länk)

Om du har frågor om var en anhörig är inlagd för vård, ring kontaktcenter så hjälper de dig rätt.

Kontaktcenter

Lokaler öppna för allmänheten

Vissa delar av sjukhusen tillgängliga för allmänheten, till exempel entréer, kafeterior och allmänna gångstråk, medan andra inte är offentliga platser och utrymmen. 

Regler för besökare och patienter

I Region Jönköpings län vill vi kunna ge patienter, besökare och medarbetare en lugn, trygg och säker miljö. Vi ber dig att följa dessa regler när du befinner dig i våra verksamheter och lokaler.

Trygghet och säkerhet

Vi tillåter inte kränkningar, diskriminering och hot och våld. Vapen, knivar eller andra farliga föremål får du inte ha på våra sjukhus. Personal har rätt att be störande eller hotfulla personer att lämna sjukhuset.

Mobiltelefon

Använd din mobiltelefon på ett sätt som inte stör andra. På vissa platser är det förbjudet att använda mobiltelefoner eftersom de kan störa medicinsk utrustning. På sjukhuset har vi skyltar som visar var mobiltelefoner inte får användas.

Fotografering och filmning

Det är inte tillåtet att fotografera och filma inne på sjukhuset utan tillstånd. Om du vill fotografera eller filma en patient, fråga först personalen om lov.

Husdjur, växter och starka dofter

Undvik doftande produkter och levande blommor för att skapa en bättre miljö för allergiker.
Vi tillåter inte husdjur i våra lokaler, förutom tjänstehundar.

Rökning, alkohol och narkotika

Våra lokaler är helt rökfria, vilket innebär att du inte får röka inomhus. Det finns särskilda platser utomhus där du får röka.

Du får inte ta med eller använda alkohol och droger i våra lokaler.

Cyklar och andra färdmedel

Du kan låna rullstolar vid sjukhusets entréer och lämna tillbaka dem på den plats där det står att de ska lämnas.

Du får inte använda cyklar, sparkcyklar, inlines eller skateboards inne på sjukhuset, förutom personal som kan behöva använda dem när de arbetar.  

Reklam och försäljning

Du behöver tillstånd från Region Jönköpings län om du vill dela information, sätta upp affischer, göra reklam, samla in pengar, sälja saker eller ha politiska eller religiösa möten i våra lokaler.