Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna i ett av regionens kök.
Här är en av alla våra medarbetare. Hon jobbar inom område måltid. Att se till att patienter, medarbetare och besökare kan äta vällagad och god mat från regionens kök och restauranger är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

"Utan Verksamhetsstöd och service stannar regionen". Det är lika sant som att "Utan nöjda kunder stannar Verksamhetsstöd och service." Hos oss samlas viktiga kompetenser för att, bakom kulisserna, se till att vård och andra verksamheter inom Region Jönköpings län får det stöd och den service de behöver för att kunna fungera i sina livsviktiga uppdrag.

Vi hjälper till att hjälpa

Vi ser till att länsbor får råd via telefon, att det finns material, läkemedel, medicinteknisk utrustning, funktionellt byggda lokaler och att lokalerna städas enligt rätt hygienföreskrifter. Vi ser till att måltider lagas och serveras, att hjälpmedel levereras, att transporter fungerar, att fakturor och löner betalas ut, att det finns personal och att allt sker med hållbarhet som riktmärke.

Med andra ord – vi hjälper till att hjälpa.

Vi vill vara våra kunders trygga, naturliga och kompetenta samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Det ligger i vårt hjärta och sitter i vår ryggmärg.  För att leva upp till det behöver vi utveckla och förnya oss hela tiden.

Vi har världens medarbetare

Vi har förmånen att samla människor med många olika erfarenheter, olika bakgrunder, ursprung från många delar av världen, olika egenskaper - det tycker vi är centralt att ta vara på.

Vi har runt 1 000 medarbetare med viktiga kompetenser inom nästan 100 olika befattningar. Vi arbetar inom 13 områden.

Vi har världens medarbetare helt enkelt!

Läs mer om oss!

Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service