Utbildning och praktik

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna.

Teori och praktik från termin 6

Du kan välja Jönköping som studieort. De första fem terminerna genomför du i Linköping och från termin 6 studerar du på vald studieort.

Det är 30 studenter per termin och totalt cirka 150 studenter som har Jönköping som studieort.

Utbildningen placeras mitt i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar framgångsrikt med utveckling av hälso- och sjukvården och har medarbetare med både hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Som student kommer du till en studieort där såväl sjukhusvården som primärvården får toppbetyg i nationella mätningar och där sjukhusen i länet varje år hamnar högt i de jämförelser som tidningen Dagens Medicin gör för att ranka ”Bästa sjukhus”.