Hållbarhetsprogram

Pojke leker med ett dockskåp.
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram för 2021–2025 sammanfattar hur vi arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn.

I programmet konkretiseras arbetet med att överföra politiska beslut till handling utifrån Region Jönköpings läns överordnade styrdokument Budget med verksamhetsplan.

Hållbarhetsprogram 2021-2025 (pdf-fil, 9863 kB)