ST-tandläkare

Välkommen som ST- tandläkare på Folktandvården i Jönköpings län.

Vid odontologiska Institutionen i Jönköping (OI) bedrivs specialistutbildning och specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare.

Specialistutbildning och specialiseringstjänstgöring, Odontologiska institutionen(Extern länk)