ST-utbildning

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient.
Foto: Ulf Mårtensson

Är du vår nästa specialist? Som ST-tandläkare hos oss ger vi dig möjlighet att göra skillnad. Du blir en del av framtidens spetskompetens inom tandvård och växer i rollen som tandläkare.

Vid Odontologiska Institutionen har vi examinerat över 200 specialister inom samtliga nio odontologiska specialiteter sedan 1972. Vi är bra på det vi gör och finner stor drivkraft i att se dig som ST-tandläkare utvecklas hos oss. Hos oss har du möjligheten att söka både nationella och regionala utbildningstjänster. Vi erbjuder också andra vårdgivare att köpa teoretisk utbildning hos oss.  

Var med och forma framtidens tandvård 

Vårt hjärta klappar för att forma framtidens tandvård för att hjälpa patienter med avancerade eller komplexa vårdbehov.

Du håller dig uppdaterad inom ditt område och blir en länk mellan teori och klinik för att stötta allmäntandvården och ibland samarbeta med hälso- och sjukvården.

Efter utbildningen fortsätter du att utveckla ditt eget och andras kunnande.

Våra specialister är dina handledare

För en specialist är blicken riktad mot en spännande framtid i en utmanande vardag. Därför förstår vi vikten av en teoretisk grund och ett starkt kliniskt kunnande.

Dina handledare är våra specialister som har ett vetenskapligt förhållningssätt och pedagogisk kompetens.

Vi tror på samarbete och att lära av varandra och andra. I din roll som ST-tandläkare jobbar du nära andra specialistkompetenser inom både tand- och sjukvården. För oss är det en självklarhet och du lär dig att se hela patienten.

Internationella utbyten

Inom vissa specialiteter ges möjlighet till utbyten med internationella samarbetspartners. Vi värdesätter unika kunskaper.

Du som söker en ST-tjänst hos oss har klinisk erfarenhet av minst två år som allmäntandläkare. Vid tillsättning av ST-tjänster har vi det nationella dokumentet för meritvärdering som grund.