Avdelningen för orofacial medicin

Avdelningen för orofacial medicin

Tandläkare på Orofacial medicin behandlar en patient
Foto: Adam Lantz

Vi är länken för patienter mellan sjuk- och tandvård. När munhälsan inverkar på ett sjukdomsförlopp eller tvärt om - när behandling och medicinering påverkar munhälsan – finns vi där med vår kompetens.

Vi möter patienter med komplexa vårdbehov, ofta med orala sjukdomstillstånd som en följd av system-, demenssjukdom eller ett funktionshinder. På samma vis kan vår expertis behövas för att undvika infektioner i käken inför behandling av cancer eller en organtransplantation.

Orofacial medicin är en relativt ny odontologisk specialitet men vi har snabbt etablerat oss som remissklinik och tydlig samarbetspartner för sjuk- och tandvården i Region Jönköpings län.

Länken för patienter mellan sjuk- och tandvård

Avdelningen för orofacial medicin samarbetar med flera olika aktörer inom sjukvården och har ett gemensamt erfarenhetsutbyte med kliniker inom bland annat hud, öron-, näsa-, hals och onkologi. Tillsammans lotsar vi patienten sömlöst mellan vårdformerna.

Vår personal tillför också kompetens i diagnostik och behandling av orala slemhinnetillstånd och i speciellt anpassad tandvård vid fysiska och psykiska funktionshinder. Med bred kompetens och ett stort kontaktnät anpassar vi behandlingen efter patientens förutsättningar och ökar patientens livskvalitet.

Lösningar för att möta nya behov

Vi arbetar aktivt för att möta behoven hos en åldrande befolkning. I dag finns en ökad medvetenhet av munnens betydelse för en god allmänhälsa. Genom att stötta personal i hälso- och sjukvården eller omsorgen är vi en del i lösningen för att möta dessa utmaningar. Med hjälp av konsultationer och kliniska bedömningar i allmäntandvården når vi dessutom ytterligare längre i att ge äldre förutsättningarna för en god mun- och allmänhälsa.

Naturliga valet för ST-tandläkare 

Vi vill vara det givna valet för alla tandläkare som funderar på att läsa vidare till specialist inom vårt område. Vid avdelningen finns handledarbehörighet och ST-utbildning av nya specialister inom vårt fält pågår. Undervisning sker också på grundutbildningarna för tandsköterskor och tandhygienister. Vi medverkar också aktivt till fortbildning inom Folktandvårdens kursprogram och på allmäntandvårdskliniker. Dessutom genomför vi seminarier inom specialisttandvården samt för hälso- och sjukvården.

För att ta täten inom specialiteten och utveckla den ytterligare är vi involverade i forskning kring omvårdnad av munhålesymtom under strålning och kvalitetsarbete kring patienter som fått strålning mot huvud-halsregionen.

Kvinna och man ler in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Anna Stanton
anna.stanton@rjl.se
Klinikchef
Carl Sterwin
carl.sterwin@rjl.se