Avdelningen för parodontologi

Avdelningen för parodontologi

Tandavgjutning med tandställning
Foto: Anna Wennberg

Vi förser tandvårdssverige med framtidens experter och är en specialistresurs för tandvård och sjukvård. Inom vår verksamhet bedriver vi dessutom en omfattande och kliniknära forsknings- och utbildningsverksamhet. Välkommen till en av Sveriges ledande specialistkliniker inom parodontologi.

Parodontal sjukdom hör till de stora folksjukdomarna och drabbar nära varannan vuxen. På avdelningen för parodontologi tar vi årligen emot omkring 1000 remisser från Jönköpings län, men även remitterade patienter från andra regioner. 

Med patienten i centrum når vi goda resultat

Våra erfarna specialister terapiplanerar och utför omfattande behandlingar som vilar på samlad evidens och den allra senaste forskningen. Här får patienten hjälp att om möjligt behålla sina egna tänder och återfå infektions- och symptomfrihet. Inom ramen för behandlingen identifieras även vilka tänder patienten inte bör försöka behålla. Med avancerad och personcentrerad vård möter vi patientens behov av diagnos, behandling, vävnadsrekonstruktion och tandimplantat. 
 
I den kliniska delen av verksamheten kommer vår kunskap även allmäntandvården till del. Vi bistår med terapiplanering och erbjuder konsultationer, både inom Folktandvården och för privata vårdgivare. Det är ett ömsesidigt utbyte som bidrar till ökad kunskap och förståelse för parodontologiska utmaningar.
 
Genom ett nära samarbete med allmäntandvården, sjukvården och andra specialiteter inom Odontologiska Institutionen, kan patienten vara trygg i möjligheten att få bästa möjliga behandlingsresultat.

Framtidens experter inom parodontologi

Kompetensförsörjningen av parodontologer är en framgångsfaktor för en framtidssäkrad specialisttandvård i Sverige. Vi är en av landets största utbildningskliniker, med lång erfarenhet av ST-utbildning. Ett stort patientunderlag i kombination med högkvalificerad handledning ger avdelningens ST-tandläkare tillgång till både bredd och djup i den kliniska mängdträningen.
 
Den långa traditionen av ST-utbildning är en livsnerv i kunskapsutvecklingen inom Odontologiska Institutionen. Sedan starten 1972 har vi utbildat och examinerat 37 specialister i parodontologi och ser under lång tid framöver ett fortsatt stort utbildningsbehov för att tillgodose den nationella efterfrågan på specialistkompetens. 

Akademisk kompetens och kliniknära forskning

Vår nyfikenhet och vårt omvärldsintresse leder till att det inom avdelningen även bedrivs ett flertal forskningsprojekt och samarbeten. Vi riktar främst in oss på kliniska och epidemiologiska studier som rör parodontit och implantat. Den akademiska kompetensen är hög och i vårt forskningsarbete samarbetar vi med en rad aktörer inom akademin, så som Göteborgs, Linköpings och Malmö universitet, liksom med Jönköping University. 
 
Vi samarbetar dessutom med andra regioner kring forskning och utbildning, bland annat genom ett etablerat samarbete med Region Dalarna och Region Östergötland. Vissa forskningsuppdrag sker i också i samarbete med industrin.
 
Hittills har fler än hundra vetenskapliga arbeten publicerats i vetenskapliga tidskrifter, sju doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling har producerats, liksom ett flertal läroböcker och lärobokskapitel.
 
Två kvinnor tittar in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Eva Johansson
eva.a.johansson@rjl.se
Klinikchef
Maria Kassapidou
maria.kassapidou@rjl.se