Avdelningen för ortodonti

Avdelningen för ortodonti

Tandavgjutning med tandställning
Foto: Anna Wennberg

På våra kliniker gör vi skillnad varje dag. Vi finns på tre platser i Jönköpings län. Där hjälper vi och skapar synliga förändringar för patienter med avvikelser i sin bettutveckling.

Hos oss finns stor klinisk kunskap, lång erfarenhet och möjligheter att utvecklas. Avdelningen för ortodontis historia börjar redan 1968. Sedan 1972 är vi en del av Odontologiska Institutionen.

Relationen med våra patienter byggs över tid och låter oss lära känna dem. Genom det skapar vi förtroende och kan prata om både önskemål och behov. Vi vet att vi kan göra stor skillnad för den enskilde personen.

Rätt vård till rätt patient

Behovet av ortodonti växer. För att kunna ge en god invånarservice finns vi på tre platser i länet. I dag möter våra specialister patienter på våra kliniker i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Varje år tar vi emot 30 500 patientbesök.

Många har ett tydligt behov av behandling på grund av sin bettutveckling. Andra söker hjälp på grund av estetiska skäl. Därför är det viktigt att kunna ge rätt behandling för rätt person.

Vi arbetar ständigt med prioriteringar. I vårt utvecklingsarbete har vi skapat en PRIO-grupp. Gruppen består av ortodontister från hela länet som ger patienten en second opinion. Det ger oss möjlighet att använda våra resurser på ett effektivt vis. Samtidigt får patienten en objektiv bedömning.

Resurs för allmäntandvården

Vårt kunnande kommer också till nytta för allmäntandvården. Vi finns som resurs för Folktandvårdens 26 kliniker i Region Jönköpings län och privattandvården. Allt för att kunna följa bettutveckling hos patienter och konsultera vid pågående behandlingar.

Att dela med sig av vår kunskap är något vi tycker är viktigt. Därför utbildar vi nya experter. I vårt omfattande ST-utbildningsprogram har vi examinerat över 50 nya ortodontister. Det sätter oss i en ledande position i Sverige inom utbildning av ny kompetens. Vår egen personal är med under hela utbildningstiden och våra ST-tandläkare har täta samarbeten med samtliga specialiteter på Odontologiska Institutionen.

Vi är där utbildningsbehovet finns. Du hittar våra medarbetare i grundutbildningen för tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Och vi delar gärna med oss av vårt kunnande genom kurser, seminarier och konferenser.

Starka forskningssamarbeten

För att förstå och utvidga ortodontin finns vi också med i flera forskningsprojekt. Tillsammans med forskargrupper från universiteten i Linköping, Örebro, Malmö, Oslo och Köpenhamn arbetar vi med kliniska frågeställningar. Bland annat kring vidgning av överkäken, ortodontibehandling av patienter med tandlossningssjukdomar, behandling av patienter med avsaknad av framtänder eller behandlingsbehov och autotransplantation av tänder. Allt för att utveckla och skapa en patientnära vård.

Klinikledning Jönköping

 

Två kvinnor i klinikkläder i närbild som tittar in i kameran.

Enhetschef
Anne Rapp
anne.rapp@rjl.se
Klinikchef
Karolina Mikkelä Stange
karolina.mikkela.stange@rjl.se

Klinikledning Nässjö

Två kvinnor i närbild.

Klinikkoordinator
Jonna Axelsson
jonna.axelsson@rjl.se
Klinikchef
Erika Ekered
erika.ekered@rjl.se

Klinikledning Värnamo

Två kvinnor i klinikkläder i närbild som tittar in i kameran.

Klinikchef
Monica Müller
monica.muller@rjl.se
Klinikkoordinator
Cecilia Carlsson
cecilia.carlsson@rjl.se