Forskning och utbildning

Forskning och utbildning

Porträtt av Johanna Norderyd som håller upp sin avhandling. Avhandlingen har en blå framsida. Hon står framför en blå tavla.
Foto: Terése Ljungdahl

Munnen är viktig för flera av kroppens vitala funktioner. Andning, näringsintag, kommunikation och känsel. Symtom från mun och tänder är vanligt vid medfödda syndrom och munnen kan även drabbas sekundärt. Avvikelser i munnen kan påverka förmågan att andas, suga, tugga, svälja och tala, liksom förmågan till socialt samspel.

För att öka kunskapen om munnen och kopplingen till sällsynta hälsotillstånd finns ett utvecklat samarbete mellan Kompetenscenter i Jönköping, Mun-H-Center i Göteborg och Kunskapscentrum i Norr.

Samarbetet omfattar bland annat gemensam kursgivning och forskning, till exempel forskningsprojektet NOT (normering av testbatteri för bedömning av orofacial funktion) som genomförs tillsammans med Mun-H-center. Ett väl etablerat utbyte sker också med de övriga skandinaviska centren i Oslo, Aarhus och Köpenhamn.

Nischad kompetens inom ektodermal dysplasi

Inom området ektodermal dysplasi har Kompetenscenter en nischad kompetens och ingår som expertteam i Karolinska universitetssjukhusets centrum för sällsynta tillstånd, samt i det europeiska referensnätverket ERN.

Tillsammans bidrar forskning och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd till en säkrare och evidensbaserad vård.

Aktuella projekt

Kompetenscenters forskning är en del av Odontologiska Institutionens forskning. Klicka på "Forskning" i huvudmenyn för att ta del av aktuella forskningsprojekt.

Vetenskapliga publikationer

Med utbildningar, vetenskapliga rapporter, bokkapitel, forskningsartiklar och kliniskt förbättringsarbete, bidrar Kompetenscenter till att sprida och öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd, såväl inom Sverige som internationellt. Kompetenscenter har sedan 1998 publicerat ett 50-tal publikationer. Du hittar alla publicerade vetenskapliga publikationer från Kompetenscenter nedan. 

Abstracts och vetenskapliga postrar

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd producerar också en stor mängd abstracts och vetenskapliga postrar. Är du intresserad och vill ta del av arbetet? Vänligen kontakta oss.

Vetenskapliga publikationer 2018

Vetenskapliga publikationer 2017

Vetenskapliga publikationer 2016

Vetenskapliga publikationer 2015

Vetenskapliga publikationer 2014

Vetenskapliga publikationer 2013

Vetenskapliga publikationer 2011

Vetenskapliga publikationer 2010

Vetenskapliga publikationer 2009

Vetenskapliga publikationer 2008

Vetenskapliga publikationer 2007

Vetenskapliga publikationer 2006

Vetenskapliga publikationer 2005

Vetenskapliga publikationer 2003

Vetenskapliga publikationer 2002

Vetenskapliga publikationer 2001

Vetenskapliga publikationer 2000

Vetenskapliga publikationer 1998