Shariel drivs av att utveckla och förbättra

Foto: Johan Werner Avby

Shariel Sayardoust, övertandläkare inom parodontologi, hade egentligen tänkt att bli läkare. Men ganska snart insåg hon att tandläkaryrket, och de utmaningar man kan stöta på där, var något som passade henne bättre. Idag är hon med och formar framtidens tandvård, tillsammans med sina kollegor, både genom sin forskning och arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning i Jönköping.

Att arbeta inom en profession med mycket samarbete och kontakter med kollegor inom andra specialiteter och patienter kräver en nyfikenhet och ett stort intresse för andra. Shariel menar själv att hon tycker om när det händer saker, och trivs med utmaningar och nya möten.

– Jag tror att det var tack vare min nyfikna personlighet som jag började forska, berättar hon. Det intresset väcktes redan under grundutbildningen, där jag hade möjlighet att bidra till forskningen på lediga dagar och under sommaren. Viljan att vara med och förbättra och utveckla både arbetssätt och verksamheten som jag arbetar i, är det som motiverar och engagerar mig. Jag tycker om att kunna vara med och påverka och forma framtidens tandvård och det tycker jag att jag har fått göra från start.

Extra bredd och djup

Den professionella resan inom Folktandvården Region Jönköpings län började direkt efter examen, med första anställningen på Eksjö Folktandvård. En plats som kom att inspirera till kommande inriktning på karriären.

– Jag fick en fantastisk start på mitt yrkesliv, med engagerad handledning av min chef - som var lika duktig odontologiskt som på att leda och entusiasmera, säger Shariel. Allt eftersom, när jag blev varm i kläderna blev jag mer och mer intresserad av parodontologi, som är en specialitet lika djup som bred. När jag blev färdig specialist hade jag också möjlighet att fokusera mer helhjärtat på forskningen, och avsluta mitt avhandlingsarbete under 2017.

”Bli mitt bästa jag”

Att ha tillgång till äldre och mer erfarna kollegor under den första tiden som ny beskriver Shariel som väldigt värdefull. För henne var det ett tillfälle att växa och få inspiration om hur hon själv ville fortsätta sin bana inom tandvården.

– Jag har verkligen uppskattat att ha mina äldre kollegor som har handlett mig, inspirerat mig och utmanat mig, berättar hon. Det har gett mig utrymme att bli mitt bästa jag. Jag upplever att vi har ett väldigt öppet klimat där alla kan utvecklas, och där forskning, utveckling och utbildning värdesätts i samma utsträckning som det kliniska arbetet. I mina ögon är det helt avgörande att fokusera på utveckling och forskning, så att det kliniska arbetet ska kunna hålla högsta nivå och skapa tandvård i världsklass. Där ser jag en stor utmaning och risk inom odontologi, där vi på grund av pensionsavgångar står inför ett underskott av akademiska lärare. Vi behöver bli fler som vill vara med och utbilda och handleda morgondagens tandläkare och ge dem en bra start i deras yrkesliv.

Morgondagens tandläkare

Sedan en tid tillbaka har Shariel en ny roll där hon, tillsammans med en projektgrupp, driver arbetet med att etablera en ny tandläkarutbildning i Jönköping. Ett omfattande uppdrag med många samarbetspartners. Förutom det, har hon också kvar en del av sina kliniska uppdrag – och just den kombinationen menar hon är det bästa av två världar.

– Det är en fantastisk tjänst som passar mig så bra, säger hon. Dels får jag ha patienter och mitt kliniska arbete, dels får jag vara med och projektleda den här inspirerande satsningen, där jag får ge utlopp för min kreativitet, nyfikenhet och engagemang!

Jönköping University är utbildningsgivare och tillsammans med Linköping Universitet samarbetar de kring arbetet med den nya tandläkarutbildningen under de fyra första terminerna. Lärosätena bidrar då gemensamt med sina olika kliniska och medicinska kompetenser. Tandläkarstudenterna ska läsa tillsammans med läkarprogrammet de fyra första terminerna, och på så sätt säkerställa att munnen verkligen är en del av kroppen i det problembaserade lärandet.

Under sin utbildning kommer studenterna göra sin kliniska träning på kliniker över hela Sverige. Idag är det totalt tolv regioner som skrivit på avsiktförklaring för att vara med och bidra i utbildningen. Jönköping University kommer att bli lärosätet, och tillhandahålla basen och infrastrukturen för utbildning.

– Vår tillgång till Odontologiska Institutionen i Jönköping är en fantastisk rekryteringsbas för odontologisk spetskompetens och forskning i det här sammanhanget, berättar Shariel. I den här utbildningen vill vi att dagens teknologi och digitalisering ska integreras både inom odontologin och pedagogiken. Det tror jag är en förutsättning för utbildningen av framtidens studenter!