Välkommen att utbilda dig hos oss

Välkommen att utbilda dig hos oss

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient.
Foto: Julia Lindster

Vid Odontologiska Institutionen utbildar vi framtidens specialister. Det har vi gjort sedan 1972. Med vår kunskap och erfarenhet fortsätter vi att forma de allra skickligaste klinikerna. Hos oss får du möjlighet att utvecklas.

Vi utbildar dig som vill fördjupa din kompetens, utvidga dina kunskaper inom ett specifikt ämne eller vill utveckla dig i ditt tandvårdsyrke. Hos oss inspireras du att växa i din roll och tillåts ta ansvar. Du handleds eller utbildas av våra egna specialister. Det är vi stolta över.

Du som vill bli expert

Som ST-tandläkare inom någon av våra nio odontologiska specialiteter blir du en expert på ditt område. Samtidigt utvecklar du din förmåga att se hela patienten. Du söker nya kunskaper och utmanar dig ständigt som specialist. Vi vet att du efter din utbildning hos oss skapar tandvård i världsklass.

Du som vill fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt ämne

Hos oss har du in din roll som tandläkare möjlighet att fördjupa dig i områden som intresserar dig.

Under regelbundna kurstillfällen ger våra specialister dig ny kunskap om aktuella ämnen. Du får fler perspektiv och höjer din kompetens genom multidisciplinära möten och den senaste forskningen. Kurserna är utformade utifrån specialistspecifika delmål i Socialstyrelsen "Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77". Tillfällena kallar vi JUST-kurser och de är unika för oss.
Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77 (pdf-fil, )

Du som vill utveckla dig i ditt tandvårdsyrke

Hur vill du utvecklas i ditt yrke? Vi skapar möjligheter för dig i tandvården att växa. Vårt breda kursutbud publiceras årligen och innehåller utbildningar för samtliga tandvårdsyrken.
Odontologiska Institutionen är också ett nationellt kunskapscenter. Vi skapar utbildningar, konferenser och ger seminarier. Med vår kunskap och erfarenhet vill vi driva tandvården framåt.

Som en del i utbildningen av tandhygienister (Jönköping University) och tandsköterskor (TUC Tranås) samt fortbildning för tandvårdspersonal bygger vi stor kunskap tillsammans. Så formar vi framtidens tandvård.

Välkommen att utbilda dig hos oss!