Kontakt

Adress, telefon och e-post

Postadress
Käkkirurgiska kliniken
Hus H3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov

Tfn: 010-242 60 00
Fax: 010-242 60 10

E-post
kakkirurgiska.kliniken@rjl.se