Kristian vill lära tillsammans med andra

Montage av porträtt på man och när han jobbar kliniskt.
Kristian Havsed arbetar som pedodontist på Odontologiska Institutionen (OI). Intresset för människor fick honom att bli tandläkare, och idag möter han de yngsta patienterna i sin behandlingsstol. Foto: Ulf Mårtensson

Efter ett sommarjobb inom äldrevården strax efter studenten, stod det klart för Kristian att han ville arbeta med människor. Men istället för att hjälpa de äldre blev det de yngre han kom att specialisera sig på. Möt Kristian Havsed, en engagerad pedodontist på Odontologiska Institutionen (OI), som av erfarenhet vet att ensam inte är starkast. Särskilt inte när man har med de yngsta patienterna att göra.

Kristian Havsed är övertandläkaren som dagligen möter våra yngsta patienter i sin behandlingsstol. En vardag han beskriver som både givande och ibland lite utmanande, men definitivt aldrig ensidig. Hans intresse för barntandvård växte efter att han hade arbetat ett par år inom allmäntandvården, och efter ett tag öppnades det en möjlighet att få ett tandläkarvikariat på pedodontin.

– Jag hade turen att få vikariatet, något jag idag är väldigt glad över! Efter ett andra vikariat fick jag möjlighet till en ST-tjänst, och sedan dess har jag kunnat fördjupa mig inom pedodonti.

Effekt i långa loppet

En skillnad mellan att vara specialist och att arbeta inom allmäntandvården är att det finns större utrymme att ge varje patient mer tid och möjlighet att reflektera kring behandlingarna. De patienter som Kristian möter är bland annat barn och ungdomar som lider av tandvårdsrädsla, allvarliga sjukdomar eller en funktionsvariation. Det är de som faller lite utanför de vanliga insatserna inom allmäntandvården, och där ett specialistomhändertagande krävs.

– Jag trivs väldigt bra med att träffa barnen, och deras familjer. Det är fint att veta att det förebyggande arbete vi gör tidigt tillsammans med barnet och dess familj, ger stor effekt och gör en stor skillnad för individen i det långa loppet.

Delad tid mellan forskning och praktik

Idag delar Kristian sin anställning som pedodontist vid Odontologiska Institutionen på halvtid med en tjänst som doktorand på Malmö Universitets odontologiska fakultet på halvtid. En tillvaro som ger det bästa av två världar. I sin forskning har han möjlighet att utveckla, och själv utvecklas, samtidigt som han är med och formar framtidens tandvård.

Huvudtemat i hans forskning är kariesriskbedömning, där han dels är med i arbetet med en systematisk översikt kring vetenskapliga modeller för kariesriskbedömning, och dels undersöker biomarkörer (prediktiva mikrobiologiska komponenter) för karies hos ungdomar.

– En hypotes är att biomarkörer skulle kunna användas som ett komplement till klinisk riskbedömning. Vem vet – kanske kan vi i framtiden erbjuda förbättrad etiologisk behandling via probiotika eller prebiotika direkt riktad mot tydliga sjukdomsframkallande mikroorganismer hos vissa patienter? Det hoppas vi kunna få svar på i framtiden.

Samarbeta över gränserna

Att träffa barn med särskilda behov eller svårigheter kan vara en utmaning, och Kristian är glad att han är en del av ett team som möter patienterna.

– Genom pedodontiavdelningen finns idag ett upparbetat samarbete med många aktörer som möter de här barnen och ungdomarna. Inom OI har vi har en nära samverkan med samtliga specialiteter och Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Utanför tandvården finns samarbete med socialtjänsten i Jönköpings kommun och flera discipliner inom sjukvården.

Ett av de mer betydelsefulla samarbeten som uppkommit genom pedodontin, menar Kristian, är vid de tillfällen patienten ges narkos för en behandling. Där såg man en stor vinst att samarbeta tvärprofessionellt för patientens bästa.

– Vi bjöd på ett tidigt stadium in sjukvården att närvara och utföra medicinska undersökningar och behandlingar parallellt med själva tandbehandlingen. Istället för flera sövningar för patienten, så kan hen få behandling och undersökning från olika vårdgivare vid ett och samma tillfälle. Detta är naturligtvis bra för patienten och familjen, men också resursbesparande och ett roligt sätt att få arbeta på.

”Vi lär oss tillsammans”

Just samarbete och utveckling är något som ligger Kristian varmt om hjärtat. Något som han tycker uppmuntras på hans arbetsplats, att det sitter i väggarna.

– Odontologiska Institutionen är väl ansett i tandvårdssverige och här finns mycket odontologisk kompentens och erfarenhet samlat under ett och samma tak, bildligt och bokstavligt talat. Här upplever jag att det finns ett forskningsfokus med en tydlig klinisk profil, vilket jag tror alltid kommer tilltala nya tandläkare. De öppna gränserna mellan klinikerna och ständig strävan att tillsammans ge bästa möjliga tandvård är egenskaper vi ska vara stolta över – men också fortsätta att måna om i framtiden.  

Kristian betonar ömsesidigheten i samarbetet. Han menar att möjligheten att ge och få feedback från sina kollegor och studenter är något han ser som en förutsättning för att kunna växa och lära mer.

– ST-utbildningen är hjärtat i OI:s verksamhet. Jag vill bidra till att lyfta ST-tandläkarna på pedodontiavdelningen genom att ha ett öppet förhållningssätt, och med det menar jag att det är lika viktigt att ge råd till – som att lyssna på en kollega under utbildning. En transparent approach tror jag är nödvändig: både lyckade och misslyckade behandlingar ska kunna redovisas kollegialt. Så lär vi oss tillsammans!