Klinisk träning

Patient under behandling på avdelningen för endodonti
Foto: Julia Lindster

Vi vet att övning ger färdighet. Därför är vi på Odontologiska Institutionen (OI) stolta över att kunna erbjuda dig som ST-tandläkare en stor mängd klinisk träning som spänner över flera discipliner.

Vid OI finns samtliga nio odontologiska specialiteter inom samma organisation. Det innebär att du som ST-tandläkare får möta ett stort antal patienter med olika symptom och diagnoser.

Hur vill du lära dig ditt nya yrke? Vi vill erbjuda en specialisttandvård som tar hela patienten i beaktande. Tillsammans med dina handledare får du genom interdisciplinära samarbeten klinisk träning utanför din egen specialitet och möter olika patientgrupper..

För oss är det viktigt att du som ST-tandläkare får inhämta kunskaper från flera olika håll och handleds av rätt expertis. Vårt nära samarbete med hälso- och sjukvården gör att du också har möjligheten att tjänstgöra, auskultera och möta andra verksamheter än specialisttandvården.