Utbildningsprogram endodonti ht. 2024

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Fredrik Frisk 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
34 21/8 Onsdag
13–16
Endodonti Inlämning examinationsuppgift VT 2024 Endodonti
35 28/8 Onsdag
13–16
Endodonti Genomgång examinationsuppgift VT 2024 Digitalt
36 4/9 Onsdag
13–16
Endodonti

Introduktion terminstema: Diagnostik

Grundläggande terminologi

Fallpresentation – presumtitvt dokumentationsfall

Digitalt
37 11/9 Onsdag
13–16
Endodonti

Diagnostik – kliniska test

Lämna in fall för opponering

Digitalt
38 18/9 Onsdag
13–16
Endodonti Eget arbete Digitalt
39 25/9 Onsdag
13–16
Endodonti

Diagnostik – diagnostisk strategi

Fallpresentation och opponering

Digitalt
39 27/9 Fredag
12–12:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Elena Gugnina

Extern examinator: docent Julia Naoumova, Göteborg

Rosariet, plan 6
40 3–4/10 Torsdag–fredag Endodonti Diplomkurs: Farmakologi, del I Göteborg
41 9–10/10 Onsdag–torsdag Endodonti

Internat 

Diagnostik – röntgen

Nociceptiv smärta

Nociceptiv smärta – eget arbete I

Fallpresentationer

Vildrosen, plan 7
42 15–17/10 Tisdag–torsdag Endodonti Diplomkurs: Psykologi– psykiatri Malmö
42 16/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti FoU-dag COO/Profil-område odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Rosensalen
43 22–25/10 Tisdag–fredag Endodonti Diplomkurs: Onkologi Lund
45 7–8/11 Torsdag–fredag Endodonti Diplomkurs: Farmakologi, del II Göteborg
46 11–12/11 Måndag–tisdag Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Utbildningsdagar med IntrOItus Hooks herrgård
46 13/11 Onsdag 13–16 Endodonti Nociceptiv smärta – eget arbete II Endodonti
47 20/11 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Axel Lindberg

Extern examinator: odont. dr Björn Gjelvold, Lund

Rosensalen
47 20/11 Onsdag 13–16 Endodonti Nociceptiv smärta – eget arbete III Digitalt
48 27–29/11 Onsdag–fredag Endodonti, oral protetik Diplomkurs: Toxikologi Göteborg
49

5-6/12

Torsdag–fredag Endodonti, ortodonti, pedodonti Kurs: Tandvårdens etik Digitalt
50 11/12 Onsdag 13–16 Endodonti Nociceptiv smärta – eget arbete IV Endodonti
51 18/12 Onsdag 13–16 Endodonti

Nociceptiv smärta – eget arbete V

Utlämning examinationsuppgift HT 2024

Endodonti