Avdelningen för klinisk bettfysiologi

Kontakt

Adresser, telefon och e-post

Postadress
Avdelningen för klinisk bettfysiologi
Käkkirurgiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för klinisk bettfysiologi
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Tfn: 010-242 60 00
Fax: 010-242 60 10

E-post
klinisk.bettfysiologi@rjl.se