Tillgänglighet och användbarhet

Mobiltelefon med folktandvårdens hemsida i displayen.
Foto: Sofie Jarl

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla, även personer med särskilda behov.

Tillgänglighet för https://rjl.se/odontologiska-institutionen/ (Extern länk)

Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur https://www.rjl.se/odontologiska-institutionen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

För att få bästa utbyte av information i PDF-filer bör du använda Adobe Reader. Detta program kan laddas ner gratis från Adobe via denna länk (Extern länk)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://www.rjl.se/odontologiska-institutionen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Extern länk) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://www.rjl.se/odontologiska-institutionen.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juli 2020 och är formellt godkänd av Anneli Björkman, Kommunikationschef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 augusti 2020.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten

Just nu genomförs en totalrevision av Region Jönköpings läns webbplatser. Det innebär bland annat att vi:

  • Genomför tillgänglighetsanalyser
  • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
  • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
  • Använder ett kvalitetssäkrat verktyg för testning webbplatsen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Jag vill beställa material som ligger webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.