Utbildningsprogram parodontologi vt. 2024

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2024.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Sebastian Ladenstein

Seminarieprogram VT24 Region Örebro län - FTV (Extern länk) 

Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
2 10/1 Onsdag
13–17
Parodontologi Egen tid  
3 17/1

Onsdag
13–14

14:30–17

Parodontologi

Eget arbete


Genomgång: kunskaps-redovisning + seminarie-program

Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro

 


Örebro/digitalt

3 17/1 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – endodonti
Julija Lindmark, Anna Mohlin

Extern examinator: docent Malin Brundin, Umeå

Rosensalen
4 24/1 Onsdag
9–16
Parodontologi, pedodonti Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, examination Digitalt
5 31/1 Onsdag
8–17
Parodontologi Epidemiologi av parodontala sjukdomar. Lindhe kap. 6, 7- Page& Eke (PMID:17608611), Tonetti & Claffey (PMID:16128839)
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
5 31/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Diana Aghili

Extern examinator:
med. dr Susanna Segerström, Uppsala

Rosensalen
6 7/2 Onsdag
13–17
Parodontologi Periimplantit
Docent Jan Derks, Göteborg
Digitalt
6 7/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Daniel Gârleanu

Extern examinator: med. dr Erik Lindfors, Uppsala

Konferensrumt Munksjön, Ryhov
7 14/2 Onsdag
13–17
Parodontologi Parodontalkirurgi - Lindhe kap. 32. Current litterature
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
8 21/2 Onsdag
13–17
Parodontologi Egen tid  
9 28/2 Onsdag
9–16
Parodontologi Regenerativ parodontal kirurgi. Kap. 38 + litteratur
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
10 6/3 Onsdag
13–17
Parodontologi Implantatbehandling när det är ont om ben
Professor Andreas Thor, Uppsala
Örebro/digitalt
11 11–13/3 Måndag–onsdag Parodontologi Diplomkurs: Invärtesmedicin Malmö
11 13–15/3 Onsdag–fredag Käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti,  parodontologi,  pedodonti Kurs: JUST – odontologisk radiologi Insikten, Kulturhuset Spira
12 20/3 Onsdag
13–17
Parodontologi Fallpresentation gemensamt alla ST-parod
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
12 21/3 Torsdag Parodontologi Examination ST-tandläkare Paulina Tseng
Extern examinator docent Kåre Buhlin, Stockholm
Örebro/digitalt?
13 27/3 Onsdag
13–17

Parodontologi Eget arbete  
14 3/4 Onsdag
13–17
Parodontologi Inflammationslära - patogenes av parodontala sjukdomar. Lindhe kap. 10 + artiklar
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
15 10/4 Onsdag
13–17
Parodontologi Tandslitage med erosiv bakgrund, diagnos och behandling
Övertandläkare Carl-Fredrik Arnelund, Örebro
Örebro/digitalt
16 17/4 Onsdag
13–17
Parodontologi Epidemiologi
Professor Ola Norderyd, Jönköping
Digitalt
17 23–24/4 Tisdag–onsdag

Parodontologi Gemensamt seminarium
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Göteborg
19 8/5 Onsdag
13–17
Parodontologi Slitagebett
Alf Eliasson, Per Häger, Örebro
Örebro/digitalt
20 13–15/5 Måndag–onsdag Parodontologi Diplomkurs: implantatkirurgi/protetik  Lund
20

14–16/5

Tisdag–torsdag Käkkirurgi,  parodontologi Kurs: Särskilda behov, barn och geriatrik, SÖ 7, 8, 9 Digitalt
21 22/5 Onsdag
13–17
Parodontologi Parodontal plastikkirurgi
Kap. 39+ artiklar
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Digitalt
22 29/5 Onsdag
13–17
Parodontologi Suturering+ current lit
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
23 5/6 Onsdag
13–17
Parodontologi Fallpresentationer
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
24 12/6 Onsdag
13–17

Parodontologi Fallpresentationer
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
25 19/6 Onsdag
13–17
Parodontologi Kunskapsredovisning Örebro/digitalt