Einar vill bygga broar över kompetenser

Einar Hansson, övertandläkare på avdelningen för klinisk bettfysiologi, tycker att samarbetet mellan olika kompetenser på OI är en stor tillgång i hans vardag. Foto: Ulf Mårtensson/Julia Lindster

Att vara specialist som Einar Hansson, övertandläkare på avdelningen för klinisk bettfysiologi, innebär bland annat att veta bäst och kunna mest om sitt område. Men det innebär också att aldrig sluta vara nyfiken. Just kombinationen sakkunnig och nyfiken menar han är det som gör att hans arbetsplats präglas av en ständig vilja att utvecklas.

Einar Hansson är född och uppvuxen i Jönköping, och läste till tandläkare i Göteborg. Efter examen arbetade han både privat och inom Folktandvården på olika orter runtom i Götaland. När han efter några år började som meriteringstandläkare på avdelningen för klinisk bettfysiologi i Jönköping, blev han fast direkt. Efter ST-utbildningen fick han tjänst som övertandläkare på samma avdelning, men att stanna kvar i Jönköping var inte en självklarhet från början.

– Eftersom jag hade en nationell ST-tjänst var det inte riktigt bestämt var jag skulle arbeta som färdig specialist. Under den tiden hade jag kontakt med några regioner i närområdet, men när en tjänst på Odontologiska Institutionen (OI) dök upp sökte jag direkt. Att få arbeta som specialist här, där vi har en så etablerad och välfungerande specialisttandläkarverksamhet, var mitt förstahandsval. Nu hjälper jag till att utbilda nästa generations specialistkollegor vilket är mycket inspirerande.

Utveckling i vardagen

Till vardags arbetar Einar som övertandläkare på avdelningen för klinisk bettfysiologi. Han beskriver sin arbetsplats, med närheten till de olika specialiteterna, som varierande och väldigt inspirerande.

– På OI är forskning och utveckling ett av verksamhetens tre ben, vilket jag upplever tydligt märks i vår vardag. Det vetenskapliga förhållningssättet präglar alla behandlingar vi utför och givetvis utbildningen av blivande specialister. Flera av mina kollegor är också antingen redan disputerade eller har pågående forskningsprojekt. Själv har jag ännu inte tagit steget till egen forskning men tankarna finns där och det känns betryggande med en arbetsgivare som jag vet stöttar mig den dag jag är redo.

Einar upplever att ST-utbildningen av nya specialister påverkar hela verksamheten, och att kulturen på OI därför utmärks av ett ständigt lärande. Kollegorna och medarbetarna, menar han, utmanar ständigt äldre idéer när kunskapsläget förändras och ny evidens framkommer.

– Man tvingas alltid vara på tårna och kan inte slå sig till ro, precis som det ska vara i en organisation där lärande och kunskap står i främsta rummet.

Specialiteter i samarbete

Men kunskapen och utvecklingen på arbetet begränsas inte av avdelningens fyra väggar. Einar beskriver en vardag med närhet till flera odontologiska specialiteter, där erfarenheter och lösningar delas prestigelöst och öppenhjärtigt mellan kollegor med olika kompetenser.

– Att få dela korridor och fikarum med andra specialiteter, tycker jag, gör jobbet roligare varje dag! Som specialist lämnar man det breda för att istället fokusera på spetsen, men våra patienter kan komma med symptom som relateras till andra strukturer än just käksystemet. Att då snabbt och enkelt kunna ta hjälp av en käkkirurg, radiolog eller orofacial medicinare är utvecklande för mig som bettfysiolog – och bidrar till ett förbättrat patientomhändertagande.

Men det är inte bara i fikarummet som kunskaper utbyts och erfarenheter delas. OI är också en arbetsplats med upparbetad struktur för kunskapsöverföring och kompetensutveckling över gränserna.

– Jag är sammankallande för våra orofaciala smärtgruppsmöten, där förutom bettfysiologier och käkkirurger även specialister inom endodonti bidrar med sin kunskap och sitt perspektiv. Jag deltar också i OI:s referensgrupp där Kompetenscenters experter och flertalet specialister vid Odontologiska Institutionen tillsammans utgör ett behandlingsstöd för patienter från hela landet med sällsynta hälsotillstånd. För mig är det en oerhörd tillgång att få vara med i de här multidisciplinära grupperna, och träffas under planerade och strukturerade former.

Forma framtiden

Trots en tillvaro med hög förändringstakt och utveckling så finns det ändå saker som Einar tror kan förändras och bli bättre under kommande år. Att vara med och forma framtidens tandvård genom att utbilda nya kollegor på en grundutbildning för tandläkare, skulle till exempel kunna vara en sådan del.

– Jönköping är sedan 50 år välkänt för sin specialisttandläkarutbildning. Om, eller när, Jönköping University kommer igång med en grundutbildning knyts säcken ihop och Jönköping kan på allvar etablera sig som en av de stora tandläkarstäderna i Sverige. Det tror jag skulle innebära ett rejält lyft, inte bara för OI utan också för alla tandläkare och övrig tandvårdspersonal och i förlängningen också för våra patienter.

Lyfter man blicken lite till så ser Einar ännu fler möjligheter med att förena och fördjupa samarbetet mellan de specialiteter som redan existerar inom samma organisation idag.

– Jag drömmer om ett OI som är helt sammanslaget, så att alla specialiteter samlas under samma tak. Det tror jag hade kunnat bidra till enklare vägar att mötas och underlättat att gemensamt kunna ta hand om komplicerade patientfall med högsta kvalitet.