Samverkan

Samverkan

Två kvinnliga studenter sitter vid varsin dator.
Foto: Julia Lindster

Centrum för oral hälsa, CO

Centrum för oral hälsa, CO, är en centrumbildning mellan Hälsohögskolan, Jönköping University och Odontologiska Institutionen i Jönköping där det organisatoriska ansvaret bärs av Hälsohögskolan.

Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har under lång tid samverkat kring utbildning av tandhygienister och annan kursgivning.

Målsättning

  • att verka för att forskningsprofilen oral hälsa och tandhygienistutbildningen blir nationellt ledande och internationellt erkänd.

Detta innebär att

  • att utveckla pedagogik och forskningsverksamhet inom oral hälsovetenskap/odontologi
  • att kvalitetssäkra utbildningsprogram på kandidatnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning
  • att öka antalet till Hälsohögskolan anknutna doktorander, postdok, oavlönade docenter och adjungerade professorer bland anställda vid Odontologiska Institutionen.

Undervisning inom tandhygienistprogrammet ges på Hälsohögskolan i samarbete med tandläkare från Odontologiska Institutionen.

Oral hälsa på Hälsohögskolans webbplats (nytt fönster) (Extern länk)