Avdelningen för oral protetik

Avdelningen för oral protetik

En tandläkare studerar en bro.
Foto: Anna Wennberg

Oral protetik är en avdelning i ständig utveckling – i vården av patienter, i utbildningen av nya specialister och i vårt förhållande till forskning och vetenskap.

Avdelningen för oral protetik är en väletablerad specialistklinik med god patienttillgång. Varje år tar vi mot strax över 5 000 patientbesök. Sedan 1982 är vi en del av Odontologiska Institutionen i Jönköping.

De patienter har ofta komplexa vårdbehov. Vi diagnostiserar, terapiplanerar och behandlar inremitterade patienter med behov av oral habilitering eller rehabilitering. Skälen kan vara medfödda missbildningar eller förvärvade vävnadsförluster i tänder, käkar och munhåla. Behandlingen omfattar ersättning för saknade tänder och vävnader med fasta och avtagbara proteser, ofta i kombination med implantat.

Bättre livskvalitet för patienten

Vi möter patienter med stora defekter i orala vävnader eller ansikte efter tumörkirurgi. Dessa odontologiska tillstånd är krävande – både mentalt för patienten och ur ett behandlingsperspektiv. Vår expertis utreder och behandlar också patienter som av medicinska, psykologiska eller sociala skäl behöver särskilt omhändertagande.

Utifrån forskning vet vi att protetisk vård förbättrar patientens tuggfunktion/bettstabilitet och estetik. Många patienter berättar om ökad livskvalitet, bättre självförtroende och social säkerhet efter bettrehabilitering. Vi är stolta över att få göra skillnad.  

För att ge god tillgänglighet och erbjuda en nära vård arbetar vi aktivt med våra patientflöden. Vi har en god kontakt med allmäntandvården. Våra specialister stöttar, erbjuder konsultationer och terapiplaneringar. Det gör vi genom klinikbesök, att allmäntandvårdens tandläkare besöker oss eller telefonrådgivning. Det gör att vissa patienter kan få vård på sin hemmaklinik.

Stor klinisk närvaro vid vår ST-utbildning

Med hjälp av en stor klinisk närvaro och ett brett patientunderlag utbildar vi nya experter. Vi erbjuder en strukturerad ST-utbildning där våra egna specialister finns med som handledare under hela utbildningen. 

Ett nära samarbete med Odontologiska Institutionens åtta andra specialiteter gör att våra ST-tandläkare får ta del av hela spektrumet av specialisttandvård. Vi har också goda erfarenheter av att utbilda ST-tandläkare på uppdrag av andra regioner.

Tillsammans deltar också avdelningens medarbetare i grundutbildningen för tandsköterskor, tandhygienister och vidareutbildning för tandläkare – lokalt, regionalt och nationellt.

Utveckling genom samarbete

Vi fortsätter att utveckla vården. Utveckling och användning av digitala arbetsflöden förenklar vardagen för oss och patienten – från diagnos till behandling. Via samarbete med andra regioner har vi också tagit fram vårdprogram för patienter med huvud/hals-cancer.

Tillsammans med andra aktörer, bland annat Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet, forskar vi kring implantatvård, dentala material och andra kliniska frågeställningar. Allt för att kunna utvärdera och hela tiden förbättra den vård vi ger.

Två kvinnor tittar in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Eva Johansson
eva.a.johansson@rjl.se
Klinikchef
Maria Kassapidou
maria.kassapidou@rjl.se