Om Odontologiska Institutionen inom Folktandvården, Region Jönköpings län

Om Odontologiska Institutionen inom Folktandvården, Region Jönköpings län

Kvinna under operation
Foto: Julia Lindster

Vi tror på kunnande i ständig utveckling. Hos oss bedrivs ledande specialisttandvård, nytänkande forskning och här utbildar vi morgondagens experter. Vi är Odontologiska Institutionen i Jönköping. Tillsammans fortsätter vi forma framtidens tandvård.

Vi är nio specialistområden fördelat på elva avdelningar. Tillsammans med ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd tar vi tandvården framåt. Varje dag är våra ca 170 medarbetare en ledande resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning i Sverige och genom samarbeten ute i världen.

Så skapar vi tandvård i världsklass

Hur skapas tandvård i världsklass? För oss är det viktigt att se varje unik kompetens och låta kunskapen ta utrymme. Sedan 1972 har vår kliniska verksamhet bidragit till att lösa avancerade eller särskilda tandvårdsbehov. Varje år tar vi mot över 70 000 patientbesök och behandlar cirka 14 000 remisser. Vi tror också på samarbete och att se hela patienten. Därför jobbar vi tätt mellan våra specialistavdelningar och övriga hälso- och sjukvården.

Över 200 experter har sett dagens ljus hos oss

För oss är lärandet viktigt. I dag har vi utbildat över 200 specialisttandläkare och inlett betydande samarbeten över hela världen. Vi inspireras av att få dela med oss av vår kunskap. Våra kurser, seminarier och konferenser formar nya experter och lyfter tandvårdspersonal till nya höjder och insikter.

Forskning för att utvecklas

Vi vill förstå vår omvärld. På OI forskar vi kring kliniska frågeställningar och hur vi kan tillämpa våra praktiska kunskaper för att utvecklas. Med rätt kunskaper kan vi också agera för att ge våra patienter en ännu bättre vård i framtiden.

Vi gör skillnad

Vi arbetar för en jämlik tandvård. Hos står alltid patienten i centrum. Oavsett om det rör sig om ett patientbesök på en av våra kliniker eller där vi assisterar specialister i andra regioner eller allmäntandvården med vår kunskap. Vi vet att vi gör skillnad – välkommen till oss!