Om specialisttandvården

Om specialisttandvården

En kvinna och en man opererar
Foto: Ulf Mårtensson

Varje dag arbetar vi för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Hos oss finns nio specialiteter samlade på elva avdelningar. Tillsammans med ett nationellt kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd och tandtekniskt laboratorium skapar vi en klinisk miljö med patienten i centrum.

Tillsammans är vi specialisttandvården vid Odontologiska Institutionen. Hos oss står klinisk verksamhet sida vid sida med omfattande utbildning och forskning. Vår specialisttandvård riktar sig mot patienter som remitterats från allmäntandvården, offentlig eller privat, eller från hälso- och sjukvården. Varje år tar vi mot cirka 70 000 patientbesök fördelat på 14 000 remisser.

Våra avdelningar finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Specialisttandvården vid Odontologiska Institutionen är också en nationell resurs och tar emot och behandlar remitterade patienter från stora delar av Sverige.

Vi vet att vi gör skillnad – idag och imorgon.

Fakta:
Våra specialistområden: klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, endodonti, pedodonti.

Antal anställda inom specialisttandvården: ca 170
Antal remisser: 14 000
Antal patientbesök: 70 000