Tandtekniskt laboratorium

Tandtekniskt laboratorium

En tandtekniker formar en avgjuting
Foto: Ulf Mårtensson

Snabbhet, med känsla för hantverket och patienten i fokus. Tandtekniskt laboratorium arbetar nära i mycket av det arbete som utförs inom specialist- och allmäntandvården.

När vi tar fram tandtekniska produkter gör vi det alltid med bästa möjliga lösning i fokus för patienten. Allt från tandregleringsapparater för enklare bettfel till gapstöd inför strålbehandling av patienter med intraoral cancer eller gomplattor att använda efter ett kirurgiskt ingrepp. Vår blick för hantverket gör att den slutgiltiga produkten är funktionell och samtidigt så tilltalande för ögat som förutsättningarna medger.

Kompetens och expertis nära tandvården

För att kunna ge en hög servicenivå arbetar vi nära både specialist- och allmäntandvården. Med vår expertis och kompetens kan vi komma med förslag om tillvägagångssätt och materialval. Tillsammans med tandläkaren kan vi diskutera och resonera oss fram till en lösning som passar den enskilde patienten. Tack vare vår samlade erfarenhet har vi goda kunskaper om tillgängliga material och tekniker.

Tandtekniskt laboratoriums verksamhet finns på Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping.

Snabb service för patienten

Odontologiska Institutionen tar emot patienter från hela Jönköpings län – både från Folktandvården och privat. Vår närhet till specialisttandvården gör att vi snabbt kan hjälpa patienter. Proteser, implantatbroar och apnéskenor är bara några exempel på vad som ofta kan korrigeras eller lagas under besökets gång. Genom att ha en hög och snabb servicenivå sparar vi ofta patienten flera resor.

Mindre bettfel kan allt som oftast korrigeras på hemmakliniken med hjälp av apparater vi tillverkar. Mer komplicerade anomalier åtgärdas på specialistklinik och i de fallen kommer vi oftast in efter avslutad behandling för att leverera retentionstrådar och/eller skenor i syfte att hålla tänderna i sin nya position.

Vi arbetar både med traditionella medel, avgjutningar och gipsmodeller, och mer moderna som 3D-skrivare och biokompatibla material. 

Klinikledning

Klinikchef
Peter Nilsson
peter.nilsson@rjl.se