Avdelningen för orofacial medicin

Kontakt

Adress, telefon och e-post Jönköping

Postadress
Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Tfn: 010-242 60 00

E-post
orofacialmedicin.jonkoping@rjl.se

Adress, telefon och e-post Värnamo

Postadress
Avdelningen för orofacial medicin
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Besöksadress
Avdelningen för orofacial medicin

Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5
331 52 Värnamo

Telefonnummer
010-244 81 30

E-post
orofacialmedicin.varnamo@rjl.se