Kontakt

Adress, telefon och e-post

Postadress
Avdelningen för parodontologi (Extern länk)
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Avdelningen för parodontologi (Extern länk)
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 23

E-post
parodontologi@rjl.se