Käkkirurgiska kliniken

Två tandläkare opererar.
Foto: Ulf Mårtensson

Vid käkkirurgiska kliniken möter patientnära vård den senaste tekniken. Oavsett om det rör sig om planerade ingrepp eller akutvård hjälper våra experters kompetens patienten till ett bättre liv. Hos oss finns både spets och bredd.

Tillsammans med avdelningarna för orofacial medicin, klinisk bettfysiologi och odontologisk radiologi bildar vi käkkirurgiska kliniken.

Varje år tar vi emot nära 4 800 remisser för käkkirurgiska ingrepp. Våra specialister möter personer med smärt- och patologiska tillstånd kring tänder, tandförluster som skall ersättas eller patienter med defekter i käk- och ansiktsskelett. Vi hjälper patienter som lider av smärta eller funktionsproblem i käkleder eller har tumörsjukdomar.

Vårt jourarbete pågår dygnet runt alla dagar på året. Det ger hög tillgänglighet för rådfrågning och behandling i akuta skeden. Vi tar hand om patienter med trauma, infektioner, blödningar eller akuta smärttillstånd i ansiktet. Hos oss finns hela behandlingspanoramat för att kunna ge patienten snabb och effektiv vård. När olyckan är framme eller vid planerade ingrepp.

Resurs genom samarbete

För att kunna ge en så effektiv vård som möjligt krävs både samordning och samarbete. Därför är vi stolta över att vara en nationell resurs som tar emot patienter från stora delat av landet. Vi ger konsultationer till allmäntandvård, andra specialister och övriga hälso- och sjukvården. Tack vare ett genomtänkt arbete kring kapacitets- och produktionsstyrning har vi kontroll över våra patientflöden och styr verksamheten mot de mål vi inom avdelningen gemensamt har beslutat.

Samarbetet med allmäntandvården, offentlig eller privat, och övriga sjukvården ger patienten en trygghet. Tillsammans lotsar vi dem genom hela sin behandling. Med gemensamma ronder och terapiplaneringar i multidisciplinära grupper handlägger och planerar vi avancerade patientfall.

Modern käkkirurgisk vård

För att kunna erbjuda specialistvård inom hela det käkkirurgiska området satsar vi på vidareutbildning. Våra experter tränas i de senaste operationsteknikerna och hämtar hela tiden hem nya kunskaper. Hos oss har vetenskap, beprövade metoder och klinisk forskning alltid en naturlig plats.

Tillsammans med att den dagliga verksamheten digitaliseras i allt snabbare takt erbjuder avdelningen en modern käkkirurgisk vård. I vår 3D-printer skapar vi modeller för enskilda patienter och planerar både operationer och bockning av operationsplattor vid frakturer samt planerar vissa implantatbehandlingar. 3D-tekniken förkortar våra operationstider och ökar patientsäkerheten.

Vid omfattande artrossjukdom i käkleden skapar vi individuellt tillverkade käkledsproteser eller standardproteser för rekonstruktion av den skadade leden. Vid ortognatkirurgiska fall har vi möjligheten att göra helt digitala operationsplaneringar. Det gör att vi bättre kan förutse slutresultatet. 

Stor utbildningsinsats

Vi ger specialisttandvården nya experter. Vid kliniken finns knutna ST-utbildningsplatser där våra egna specialister fungerar som handledare och där den kliniska tiden är stor. Vid avdelningen har vi utbildat 22 nya specialisttandläkare genom åren. Något som gjort stor skillnad för käkkirurgin i Sverige. Vi har också ett tydligt engagemang i utbildningen hos övriga specialiteter vid Odontologiska Institutionen.

Nationellt ansvarar avdelningen för ST-kursen för käkkirurger i avancerad implantatkirurgi. För allmäntandvården deltar vår egen personal som lärare i kurser för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Vår vilja att utbilda sträcker sig också utanför tandvården. Vi har ett nära samarbete med läkarprogrammet vid Linköpings universitet och finns med vid ST-utbildningen av läkare på öron-, näsa- och hals-avdelningen vid Länssjukhuset Ryhov och Centrallasarettet Växjö.

Kvinna och man ler in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Anna Stanton
anna.stanton@rjl.se
Klinikchef
Carl Sterwin
carl.sterwin@rjl.se