Avdelningen för odontologisk radiologi

Avdelningen för odontologisk radiologi

En vuxen patient står i en röntgenmaskin. En tandsköterska rättar till maskinen.
Foto: Julia Lindster

Avdelningen för odontologisk radiologi finns med och spelar en viktig roll i mycket av det arbete som utförs inom både tandvården och sjukvården i Region Jönköpings län. Därför är både snabbhet och tillgänglighet viktigt – något vi alltid strävar efter.

Vi har en viktig roll i att skapa tydliga underlag för bedömning av tillstånd och diagnoser inför eventuella behandlingar. När vi möter våra patienter gör vi det via remiss från allmäntandvården, offentlig eller privat, specialisttandvården eller från olika vårdgivare inom sjukvården. För många avdelningar och kliniker är vi ett nav som patienten måste passera.

För att vårdflödet ska fungera behövs en precis planering. Vår avdelning kan inte ha någon kö eftersom det skulle stoppa upp övrig verksamhet som är beroende av våra undersökningar för diagnostik och behandlingsuppföljning.

Patientflöden och tillgänglighet

Vikten av att ha ett bra flöde och logistik kan därför inte underskattas. Vår verksamhet finns på Rosenlunds vårdcentrum, Käkkirurgiska kliniken och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Allt för att komma nära både remittenter och patienter. Det är en förutsättning för att patienten ska få den bästa vården och det är vi är stolta över.

Våra experter röntgenutreder karies, tandlossning och infektioner i anslutning till tandrötterna och käkbenet. När en patient behöver en undersökning inför behandling med dentala implantat i käkarna utför vi den. Vi utreder sjukdomar som drabbar käkleden, näsans bihålor och spottkörtlar. Och vi gör det enligt ALADA – att lämna all diagnostisk information till lägsta stråldos.

Radiologiska tekniker som används vid dessa utredningar är intraoral röntgen, panoramaröntgen, slätröntgen, tomografi i form av datortomografi, konstråletomografi, magnetresonanstomografi och  videofluorografi.

Nära samarbete mellan tandvård och sjukvård

När en patient ligger i gränslandet mellan odontologisk och medicinsk radiologi krävs samarbete. Därför jobbar våra specialister nära medicinska röntgenkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Speciellt inom huvud-halsområdet. Genom remissprioritering, rondverksamhet och utlåtandeskrivning rör sig patienten sömlöst mellan de olika vårdformerna.

På samma vis hjälper vi de medicinska röntgenklinikerna vid sjukhusen i Eksjö och Värnamo med granskning och utlåtandeskrivning. Det höjer också oss själva i vår egen kompetens. Samarbetet med samtliga kliniker gör att vi har god tillgång till datortomografi- och magnetkameraundersökningar – något som främjar patienten.

Med vår moderna utrustningspark – tre olika CBCT-maskiner – kan vi också anpassa alla undersökningsvolymer efter frågeställning och patientbehov.

Nationell utbildningsresurs

För att fortsätta kunna hålla en hög servicenivå och ge korrekta och snabba diagnoser krävs fler duktiga radiologer. Vi är en av åtta avdelningar i Sverige som erbjuder specialiseringsutbildning i odontologisk radiologi.

Vi har ett nära samarbete med vår motsvarighet i Göteborg och Folktandvården i Västra Götalands-regionen. Samarbetet gör att ST-utbildningen får en stor bredd genom tillgång till ett större antal patienter och därmed ett större utbud av patologi. Vi bidrar med ett större kunnande och samarbete inom medicinsk radiologi.

Tillsammans deltar också avdelningens personal i grundutbildningen för tandsköterskor och tandhygienister samt inom efterutbildningen av tandvårdspersonal – lokalt, regionalt och nationellt.

 Kvinna och man ler in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Anna Stanton
anna.stanton@rjl.se
Klinikchef
Carl Sterwin
carl.sterwin@rjl.se