Utbildningsprogram

Här finner du våra utbildningsprogram för tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Programmet innefattar den teoretiska utbildningen inom specialiseringstjänstgöringen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Utbildningen vid institutionen är målformulerad enligt Socialstyrelsens anvisningar och omfattar en programmerad sex–åtta terminers studiegång. Seminarierna ges i regel ämnesvis. Ett antal seminarier arrangeras dock gemensamt för flera ämnesområden. 

Seminarierna är i första hand avsedda för ST-tandläkarna inom institutionen. I mån av plats kan också andra intresserade inom institutionen eller inom och utanför regionen få delta i seminarierna. Förfrågan om plats ska göras hos ansvarig för respektive specialitets utbildningsprogram i förväg och i god tid så att litteratur eller litteraturreferenser kan meddelas och läsas in före seminariet.  

En man tittar i mikroskop

Endodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet

En tandläkare behandlar en ung kvinna.

Klinisk bettfysiologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Två personer opererar en patient.

Käkkirurgi

Läs mer om utbildningsprogrammet

 En vuxen patient står i en röntgenmaskin. En tandsköterska rättar till maskinen.

Odontologisk radiologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

En tandläkare håller fram en tandprotes.

Oral protetik

Läs mer om utbildningsprogrammet

En kvinnlig tandläkare tittar in i en patients mun.

Orofacial medicin

Läs mer om utbildningsprogrammet

Tandavgjutning med tandställning.

Ortodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet

En modell av en tandprotes.

Parodontologi

Läs mer om utbildningsprogrammet

Närbild av ett barns mun som hålls öppen av en behandlare med blå handskar.

Pedodonti

Läs mer om utbildningsprogrammet