Avdelningen för klinisk bettfysiologi

Avdelningen för klinisk bettfysiologi

En man undersöker bett på patient
Foto: Anna Wennberg

Avdelningen för klinisk bettfysiologi är en del av Odontologiska Institutionen sedan 1979. Vi utreder och behandlar patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet på remiss från både tandvården och övriga hälso- och sjukvården.

Vi möter ofta patienter med långvarig smärta i ansikte, käkar eller huvudregionen. En smärta som kan ha stor inverkan på vardagliga aktiviteter och livskvalitet. Att utreda och behandla den här typen av patienter kräver både tid och kompetens.

Stark samverkan

I våra utredningar samverkar vi med övriga specialistavdelningar vid Odontologiska Institutionen. I komplexa fall har vi också multidisciplinära samarbeten med hälso- och sjukvården, bland annat smärt- och barnläkare samt öron-, näsa-, hals-specialister. Genom konsultationsverksamhet, vårdplanering och informationsträffar för patienten kan vi ge en nära vård. Varje år tar vi mot runt 450 remisser och 2 200 patientbesök.

För att patienten tidigt ska få rätt diagnos och vård inom rätt instans är vi engagerade i flera utbildningsinsatser. Vår personal är engagerad i grundutbildning av både tandsköterskor och tandhygienister och i efterutbildning av samtliga tandvårdsyrken, regionalt och nationellt. Tillsammans erbjuder vi auskultation samt kurs- och seminarieverksamhet för allmäntandvården, både inom Folktandvården och för privata aktörer.

Lång erfarenhet av ST-utbildning

Men vi behöver också bli fler specialister inom ämnet. Därför har vi, som första avdelning i landet, utbildat nya bettfysiologer sedan 1993. Det är vi stolta över. I dag är vi en av fem institutioner i landet som bedriver ST-utbildning. Tillsammans med andra regioner samarbetar vi genom att erbjuda vår akademiskt meriterad kompetens.

Kvinna och man ler in i kameran

Klinikledning

Enhetschef
Anna Stanton
anna.stanton@rjl.se
Klinikchef
Carl Sterwin
carl.sterwin@rjl.se