Kompetenscenter

Kompetenscenter

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet. Här hittar du också kontaktuppgifter till oss.

Läs mer om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Närbild på kvinna med visir och munskydd som undersöker munnen på en patient. Bakhuvudet på patienten har brunt hår och syns i förgrunden.

För dig som är patient

Har du eller är du anhörig till någon med ett sällsynt odontologiskt tillstånd? Läs mer om hur det är att leva med avvikande utseende och tips om munvård i vardagen. Vi är experter på att hjälpa dig. 

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

En hand bläddrar bland kort med illustrationer. I förgrunden syns en grå tröja och bredvid ett barn i rosa kofta.

För dig som behandlar

Information och kunskapsstöd för dig som behandlar, samarbetar kring eller behöver stöd i arbetet med sällsynta odontologiska tillstånd. Vi vill gärna underlätta för dig.

Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län

En kvinna står och håller i en blå bok framför en blå tavla.

Forskning och utbildning

Tillsammans bidrar forskning och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd till en säkrare och evidensbaserad vård. Kompetenscenter har sedan 1999 publicerat ett 50-tal publikationer. Läs mer om en framgångsrik forskning. 

Forskning vid Odontologiska Institutionen