Logotyper

Region Jönköpings läns logotyp är en kvalitetsstämpel och har tagit fram för att förmedla vissa värden till mottagaren, alla element i den har en betydelse. Logotypen är skyddad enligt varumärkeslagen och får därför inte förvanskas. Mottagaren ska alltid kunna känna igen logotypen och vara säker på att det verkligen är Region Jönköpings län som står bakom ett budskap.

Läs vår logotyphierarki innan du laddar ner logotypen, så att du vet vilken logotyp du bör använda och hur du får använda den.

Logotyphierarki för Region Jönköpings län (pdf-fil, 473 kB)

Region Jönköpings län som medfinansiär

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation. Vid medfinansiering används Region Jönköpings läns symbol och ordbilden "Med stöd av Region Jönköpings län". Här förutsätts att vi går in med finansiering utan att aktivt arbeta i verksamheten.

I dokumentet "Logotyphierarki för Region Jönköpings län" (se ovan) finns alla regler och principer för användning av logotypen.

För tryck

"Med stöd av Region Jönköpings län" (Cmyk) (pdf-fil, 91 kB)

För utskrift och bildspel

"Med stöd av Region Jönköpings län" (Rgb) (png-fil, 5 kB)

För webb- och IT-system

"Med stöd av Region Jönköpings län" (Rgb) (png-fil, 2 kB)

Region Jönköpings läns logotyp

För tryck

Logotyp för tryck (Cmyk) (pdf-fil, 206 kB)
Logotyp för tryck (Pms 193) (pdf-fil, 200 kB) 
Logotyp för tryck (Svart) (pdf-fil, 198 kB)
Logotyp för tryck (Vit med svart toning) (pdf-fil, 192 kB)
Logotyp för tryck (Vit) (pdf-fil, 185 kB) 

För utskrift och bildspel

Logotyper för utskrift och bildspel (Rgb) (png-fil, 11 kB)
Logotyper för utskrift och bildspel (Svart) (png-fil, 9 kB)
Logotyper för utskrift och bildspel (Vit) (png-fil, 10 kB) 

För webb- och IT-system

Logotyp för webb och IT-system (Rgb) (png-fil, 11 kB)

Verksamhet med egen grafisk profil

Ett fåtal verksamheter som Region Jönköpings län är huvudman för har egna grafiska profiler. Dessa verksamheter ska använda "Vi är en del av Region Jönköpings län" i anslutning till den egna logotypen för att visa samhörighet eller organisatorisk tillhörighet.

I dokumentet "Logotyphierarki för Region Jönköpings län" finns alla regler och principer för användning av logotypen.

För tryck

"Vi är en del av Region Jönköpings län" (Cmyk) (pdf-fil, 98 kB)

För utskrift och bildspel

"Vi är en del av Region Jönköpings län" (Rgb) (png-fil, 5 kB)

För webb- och IT-system

"Vi är en del av Region Jönköpings län" (Rgb) (png-fil, 2 kB)