Kultur

Visning och spridning

Alla medborgare ska ha tillgång till ett brett utbud av film och rörliga bilder i olika former. Vi arbetar också för att stärka biografen som visningsplats – film är ju bäst på bio!

Film och rörliga bilder kan visas på olika platser och i olika sammanhang. I samverkan med kommuner, föreningsliv och näringsliv arbetar vi för att utveckla och göra utbudet av film större och bredare för dig som invånare. Vi vill tillgängliggöra berättelser– från vår egen region till världens alla länder.

Vi stöttar dig som arrangerar eller vill arrangera filmvisningar för publik. Kanske vill du utveckla din biografverksamhet, starta en filmklubb, filmförening eller en filmfestival? Vi stöttar, samarrangerar, omvärldsbevakar och fortbildar. Vi vill också lyfta fram våra lokala filmskapare och ge dem möjlighet att visa sina verk på biograf.

Ping filmfestival
Varje år arrangeras Ping Filmfestival som är både en kortfilmstävling och en kortfilmsfestival i ett! Skicka in din film till tävlingen som också är vår regionala uttagning till Novemberfestivalen. Under Ping Filmfestival, som äger rum i september varje år, visar vi alla bidrag, korar vinnarna samt tar del av seminarier och workshops. 

Läs mer om Ping och hur du ansöker här

Filmåret i siffror

Statistiksamlingen Filmåret i siffror ger varje år svar på några av de vanligaste frågorna om filmen i Sverige. Här kan du bland annat läsa vilka svenska filmer publiken valde, hur svensk film finansierades, hur många svenska filmer som regisserades av kvinnor och vilka strömningstjänster som hade flest svenska filmer 2022.

Länk till statistiksamlingen på Filminstitutets sida (Extern länk)