Länsbarometern

Länsbarometern

Studenten Ellen firar i sin studentmössa.
Länsbarometern presenterar statistik om befolkningen i Jönköpings län. Där finns bland annat statistik om invånarnas hälsa, levnadsvanor och ekonomi och utbildning. Foto: Johan W. Avby

Region Jönköpings län samlar, analyserar och gör prognoser över länets utveckling. Länsbarometern är ett verktyg där vi presenterar statistik om befolkningen.

Länsbarometern är ett webbaserat verktyg där vi presenterar statistik om befolkningen för varje regionalt statistikområde (RegSO). För den statistik som inte finns tillgänglig för det regionala statistikområdet presenteras resultaten för hela kommunen. Resultaten kan jämföras med Region Jönköping som helhet, en kommun eller en kommundel. Data är till största del hämtad från Statistiska centralbyrån och befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor.

Till Länsbarometern Jönköpings län (Extern länk)

Mer statistik på Utveckling i Jönköpings län

På webbplatsen Utveckling i Jönköpings län kan du följa hur det går för länet inom de områden som omfattas av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier och planer. Statistik inom ett antal utvalda områden sammanställs regelbundet för att följa utvecklingen i Jönköpings län och se om vi når våra mål och visioner. 

Hur går det, Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)