Kultur

Kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder och även anmäla dig till dessa.

 

2024

6 maj

Samtal inför Banned books week
Tid: 9.30 – 10.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

8 maj

Nätverksträff Digital transformation
Tid: 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

16 maj

Nätverksträff Barns delaktighet och inflytande
Tid: 8.15 – 9.45
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

23 maj

Nätverksträff Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

28 maj

Studieresa till Borås
Tid: kl. 9.30 – 16.00
Plats: Borås
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

29 maj

Talboken kommer i Legimus
Tid: kl. 8.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

31 maj

AI i bibliotek: Jobben, kompetensen och kunskaperna
Tid:
kl. 8.30 – 9.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Bibliotekschefer och bibliotekspersonal nationellt

4 juni

Läsfrämjande pågår: Läsfrämjande genom delaktighet - unga
Tid: 9.00 – 11.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

6 september

Bibliotekschefsmöte
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Sävsjö bibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

23-24 oktober

Bibliotekschefsinternat
Tid: Lunch till lunch
Plats: Best Western Hotel Vrigstad
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

4 december

Biblioteken som tankesmedjor - spridningskonferens
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Ej fastställt
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

5 december

Bibliotekschefsmöte
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Jönköpings stadsbibliotek
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län