Kultur

Nätverksträff Samverkan folkbibliotek socialtjänst

Dag: 16 september
Tid: kl. 15.00 - 16.00
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Fokus för dagen är att planera för kommande träff tillsammans med nätverket familjehemsvård. På vilket sätt kan bibliotekspersonal bidra? Vad skulle vara värdefullt för bibliotekspersonal att få ta del av?

Vi lyfter också inspel och idéer till kommande arrangemang under Påsklovet 2025.

Vi samtalar om hur arbetet med lokal samverkan med socialtjänsten fortskrider.

Sista anmälningsdag 11 september.

Anmälan (Extern länk)