Fotografering och filmning

Mediernas bevakning är viktig för insynen i Region Jönköpings läns verksamheter. Därför vill vi vara så generösa som möjligt med tillstånd för reportage och fotografering. Men journalister och fotografer kan inte komma oanmälda till regionens verksamheter för att göra reportage.

Region Jönköpings läns lokaler är inte generellt offentliga platser. Däremot har regionen valt att låta vissa delar vara tillgängliga för allmänheten – till exempel entréer, kafeterior och allmänna gångstråk, även om det inte är offentliga platser enligt ordningslagen.

Du behöver tillstånd

Av respekt för patienters, elevers, besökares och personals integritet ska journalister och fotografer alltid kontakta verksamhetsområdets presskontakt eller verksamhetschefen/motsvarande för att få tillåtelse att intervjua, fotografera eller filma i regionens lokaler.

Detta gäller inte om medarbetare vill använda sin meddelarfrihet och prata med en journalist utan någon annans vetskap.

Du behöver medgivande

Patienter, elever på regionens skolor, besökare eller personal får aldrig fotograferas eller filmas utan sitt medgivande. Inga andra än de som gett sitt medgivande får vara med på bild eller film, även om de bara råkar passera i bakgrunden.

Personer under 18 år får inte fotograferas eller filmas utan närståendes medgivande. Reglerna gäller i alla lokaler där personerna befinner sig, till exempel mottagningar, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och ambulanser, men också i receptioner, kaféer, väntrum och klassrum.