Region Jönköpings län

Glad medarbetare i vårdmiljö

När du behöver vård

Kontakta vården och tandvården
Ipad som visar en digital anslagstavla

Anslag och kungörelser

Anslagstavla
Höglandssjukhusets nya entré

Vi bygger för framtiden

Våra byggprojekt
Region Plus

För dig inom vård och omsorg

För personal och samarbetspartners