Region Jönköpings län

Händer som tvättas under rinnande vatten

Information om coronavirusinfektion covid-19

Other languages

Links to information in other languages about covid-19, 1177.se

Besöksrestriktioner på länets sjukhus

Från och med fredag 13 mars inför Region Jönköpings län besöksrestriktioner:
Besöksrestriktioner vid länets tre sjukhus, på grund av covid-19 – coronaviruset.

Allmänna frågor

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19.

Här finns teckenspråkstolkad information om covid-19

Du kan också ringa 113 13.

Stanna hemma om du är sjuk

Förkylnings- eller luftvägsbesvär? Stanna hemma och undvik sociala kontakter. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.
Hur du ska göra om du misstänker att du är smittad av coronavirus, på webbplatsen 1177.se.

Behöver jag kontakta vården?

Svara på några frågor i vårt självskattningstest för att se om du behöver kontakta vården eller ta hand om dig själv hemma.
Gör vårt självskattningstest för att få vägledning

Glad medarbetare i vårdmiljö

När du behöver vård

Kontakta vården och tandvården
En leende kille tittar in i kameran

Vill du hjälpa till?

Jobba extra inom vården
Ipad som visar en digital anslagstavla

Anslag och kungörelser

Anslagstavla
Höglandssjukhusets nya entré

Vi bygger för framtiden

Våra byggprojekt
Region Plus

För dig inom vård och omsorg

För personal och samarbetspartners