Tillgänglighetsredogörelse UM Jönköpings län online (patientwebb)

Region Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur UM Jönköpings län online (patientwebb) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från UM Jönköpings län online (patientwebb) som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss enligt nedan.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-postungdomsmottagningen.jonkoping@rjl.se

Telefon010-241 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (Extern länk).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.
 • Saknas struktur i delar av tjänsten för att navigera utan muspekare. Informationen och källkoden behöver struktureras om för att stödja detta på ett bättre sätt.
 • Användning utan muspekare stöds inte i alla scenarier. Även viktiga funktioner såsom tidsbokning är otillgängligt för användare utan mus.
 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.
 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.
 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.
 • Flertalet sidor saknar sidtitel.
 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.
 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.
 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.
 • Webbsidan saknar html-attribut för sidans språk.
 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.
 • Strukturen i källkoden är inte optimal för navigering utan muspekare.
 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).
 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som "betalning genomförd", "videobesök bokat", etc.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.
 • Automatisk ifyllning av information stödjs inte. Vissa fält saknas klassificering av vilken typ av information som fältet är till för att innehålla.
 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.
 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.
 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.
 • Flertalet sidor saknar sidtitel.
 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.
 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.
 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.
 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.
 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).
 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som "betalning genomförd", "videobesök bokat", etc.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.
 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.
 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.
 • Flertalet sidor saknar sidtitel.
 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.
 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.
 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.
 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.
 • Flertalet sidor saknar sidtitel.
 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.
 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.
 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.
 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av UM Jönköpings län online (patientwebb).

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2020.