Kultur

Dans

Illustration av dansare som dansar på en grusväg bland stugor.
Foto: Johan W Avby

Det regionala uppdraget är att stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens infrastruktur i länet. Vi arbetar därför med att sprida, vidareutveckla och synliggöra dans för allmänheten, speciellt för barn och ungdom i Jönköpings län. Vi sprider även kunskap om dans som konstform.

Utvecklingsprojekt

Genom olika utvecklingsprocesser och projekt främjar vi danskonsten i Jönköpings län.

Utvecklingsprojekt

Dans för barn och unga

Vi stimulerar och arrangerar dans för barn och unga i Jönköpings län.

Dans för barn och unga 

Produktionsstöd

Region Jönköpings län vill med produktionsstöd för scenkonst stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare och konstnärer inom scenkonstområdet, samt stärka, bredda och förnya kulturlivets infrastruktur. Produktionsstöd för scenkonst är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck och syftar till att stimulera nya produktioner i länet och berättelser med koppling till länet.

Produktionsstöd för scenkonst