Revisionsplan

Varje år gör revisorerna en revisionsplan. Den beskriver de granskningar som ska göras under året.

Vissa granskningar ska enligt lagstiftningen göras varje år. Övriga granskningar som genomförs under året tar revisorerna själva ställning till.

Dessa granskningar är antingen förstudier eller djupgranskningar. Förstudier syftar till att bedöma behovet av eventuell fortsatt djupgranskning.

För varje granskning görs en projektplan. I den anges granskningens bakgrund, syfte, innehåll och förutsättningar. 

Revisionsplan2024 (pdf-fil, 301 kB)

Revisionsplan 2023 (pdf-fil, 370 kB)

Revisionsplan 2022 (pdf-fil, 346 kB)

Revisionsplan 2021 (pdf-fil, 301 kB)

Revisionsplan 2020 (pdf-fil, 365 kB)

Revisionsplan 2019 (pdf-fil, 500 kB)

Revisionsplan 2018 (pdf-fil, 148 kB)

Revisionsplan 2017 (pdf-fil, 475 kB)

Granskningar i revisionsplan 2016

Granskningar i revisionsplan 2015

Granskningar i revisionsplan 2014

Granskningar i revisionsplan 2013