Barn- och ungdomsenheten som arbetsplats

Barn- och ungdomsenheten Jönköpings län är en länsklinik som består av tre mottagningar inom Barn- och ungdomshälsan (Norr, Öster, Söder) samt fyra Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.