Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Europa Direkt, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet, Svenska kyrkan Jönköping och Den globala skolan.

Temat för demokratisopporna under 2018 och 2019 är demokrati som verktyg i val, höstens svenska val och vårens  EU-val. De inbjudna talarna problematiserar vilka konsekvenser som val i Sverige och Europa har för den enskilda individen, men också för möjligheten att internationellt nå FN:s fastslagna globala mål för en hållbar utveckling.

En arena för aktuella frågor

– Med Demokratisoppa vill vi lyfta fram aktuella samhällsfrågor med en EU-dimension, säger Sophia El Masry, verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger oftast rum i Kristinagården, Jönköping. Men 27 september 2019 firade Demokratisoppa fem år, med en deluxe-variant i JU-aulan, Jönköping University där Alexandra Pascalidou pratade om demokratin som verktyg och allas delaktighet i samhällsutvecklingen. Från 8 november är vi åter på plats i Kristinagården, Östra Storgatan 43. Välkommen!

Kommande Demokratisoppor:
8 november 2019: TRÄDKRAMARNA, en klimatkabaré om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden med kabarégruppen Sweet Dreams.