Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Europa Direkt Jönköpings län, Region Jönköpings län, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och Svenska kyrkan Jönköping.

Demokratisopporna har haft olika teman genom åren, till exempel Demokrati som verktyg i val (2018 och 2019) och Klimathot och vetenskapsförnekelse (2020). Temat för Demokratisopporna under 2022 är Möjligheter med demokrati.

En arena för aktuella frågor

Med Demokratisopporna vill Europa Direkt Jönköpings län lyfta fram aktuella samhällsfrågor som också har en EU-dimension. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger oftast rum i Kristinagården, Jönköping men numera streamas de också. Du får en länk när du anmäler dig.

Demokratisoppa 2022 arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus Studieförbund och Universitets- och Högskolerådet/Den globala skolan. 

Demokratisoppor hösten 2022

INSTÄLLT! 23 september: Analys av valet 2022

Söndag den 11 september är det val i Sverige. Hur gick det? Och varför? I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Hur visar sig folkviljan i årets val? Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling gästar höstens första Demokratisoppan för att  analysera valet.

Senare i höst:

Mer information kommer!

 

Demokratisoppor våren 2022

11 mars: Kultur i farozonen

Vad händer med demokratin och yttrandefriheten när kulturen hotas? Vilka blir konsekvenserna för vår identitet och känsla av tillhörighet? Möt journalisten och dokumentärfilmaren Khazar Fatemi i en föreläsning om människor som kämpar för att bevara sin kultur och identitet. Khazar Fatemi har de senaste åren rapporterat från ett 20-tal länder, varav många konfliktdrabbade länder som Syrien, Irak, Afghanistan och Myanmar.
2020 tilldelades Khazar Fatemi  Sveriges Unescopris för sitt engagemang för kulturarv i fara.

Medverkar gör också Ali Thareb, poet, författare och performer från Babel i Irak. Ali Tharebs poesi skildrar uppväxt och liv i det turbulenta Irak med förtryck, krig och vad det gör med människor. Han var Region Jönköpings läns fristadsförfattare 2019-2021.

Digital föreläsning

Föreläsningen är digital och du som anmält dig får en länk dagarna innan föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri. De virtuella dörrarna öppnar klockan 11:50 och programmet startar 12:00.
 

6 maj: Ungas delaktighet i en delad stad

 

Hur påverkas ungas uppväxtvillkor. fritidsaktiviteter och delaktighet i en samtid präglad av växande ojämlikhet och delade städer? Magnus Dahlström är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Utifrån sin forskning diskuterar han ungas delaktighet i olika typer av fritidsaktiviteter och vilket ansvar som frivilliga krafter har när det gäller att åstadkomma förändring. 

Magnus Dahlstedt forskar kring välfärd och sociala rättigheter i en tid präglad av marknadsorientering och internationell migration, med särskilt intresse för unga i en polariserad stad. Vid Demokratisoppan delar han med sig av nya forskningsresultat.

Var med på plats

Den här gången blir Demokratisoppan "som vanligt", med lunchföreläsning och möjlighet till frågor på plats i Kristinagården, Jönköping. Mer information om anmälan kommer.