Våra byggprojekt

Skiss på hus D1 och D2 från Sjukhusgatan.
Illustration: Liljewall Arkitekter

Vi bygger för framtiden! Det gör vi bland annat genom att hitta flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Vi bygger för att möta behoven från de som använder våra tjänster och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Vi samarbetar i byggprocessen

I byggprocessen medverkar många olika aktörer från början till slut; som hyresgästen, regionfastigheter, konsulter, byggnadsentreprenörer och övriga leverantörer.

Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är installationstäta, med ledningar för medicinska gaser, speciella typer av ventilationsanläggningar, värme- och kylanläggningar och elförsörjning med flera elkategorier. Detta påverkar möjligheten att förändra lokalerna.

Axplock – aktuella och viktiga byggprojekt

Region Jönköpings län har många olika byggprojekt på gång samtidigt. Alla ingår de i en strategisk planering både på kort och lång sikt för att se till att våra verksamheter kan verka och ta emot patienter och besökare i funktionella, flexibla, säkra och tilltalande byggnader, lokaler och utomhusmiljöer.

Ansvar för att minska klimatpåverkan

I projekten tas ansvar för att minska klimatpåverkan, använda resurser klokt och att välja produkter som ger så lite skada på miljö och hälsa som möjligt. Materialbedömningssystemet Sunda Hus används och på många tak installeras solceller.

Regionfastigheter fick Region Jönköpings läns hållbarhetspris 2023

Ur motiveringen: "Genom att återbruka byggkomponenter visar regionfastigheter att ett målmedvetet och framgångsrikt hållbarhetsarbete både kan minska miljöpåverkan och reducera kostnader. Genom att utvärdera återbrukets miljömässiga och ekonomiska effekter visar Regionfastigheter upp en imponerande potential i sitt arbete. Användningen av återbruk markerar samtidigt en startpunkt för byggbranschens övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi."

Här lyfter vi fram några pågående projekt från olika delar av länet för olika verksamheter.

Höglandssjukhuset i Eksjö

Länssjukhuset Ryhov