Fastigheter och lokaler

Akutspåret - ombyggnad för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, hjärt- och kärlvårdsavdelning, akutmottagning, Länssjukhuset Ryhov

Drönarbild över Ryhovsområdet och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hus som berörs i Akutspåret är markerade.
Drönarbild över Ryhovsområdet och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hus som berörs i Akutspåret är markerade.

Med visionen att skapa moderna, vackra och funktionella vårdlokaler som svarar mot framtidens behov av nya vårdlokaler, fortsätter satsningen på Länssjukhuset Ryhov.

Bygget av husen D1 och D2 var första steget i en förnyelse som nu fortsätter med ombyggnader av husen D3 och D4, E1 och E2. Ombyggnaderna som går under namnet ”Akutspåret” är en sammanslagning av tre delprojekt. Resultatet ska bland annat bli en samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, hjärt- och kärlvårdsavdelning samt akutmottagning.

De tre delprojekten berör samma ytor och måste genomföras i en viss ordning för att ombyggnaderna ska vara möjliga.

Om delprojekten i Akutspåret

Delprojekt 1 (beslutat i regionfullmäktige): Ombyggnad för samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, integrerad rehabilitering och klinikadministration i husen D3 och D4, plan 5 och 6 samt hus E6, plan 5

 • Ombyggnad: Husen D3 och D4, plan 5 och 6 för medicin B  med integrerad rehabilitering, medicin C och klinikadministration
 • Ombyggnad: Hus E6, plan 5 för klinikadministration
 • Teknisk försörjning: Husen D3 och D4, plan 2-7

Syfte

 • Syftet med ombyggnaden är att samla neurologisk och lungmedicinsk vård och att integrera rehabiliteringen. Det ska även byggas om för klinikadministration.
 • Målsättningen är att skapa en generell lösning för vårdavdelningarna på båda våningsplanen med 18 vårdplatser där så många rum som möjligt är enkelrum. Lokaler för rehabiliteringscentrums verksamhet som är knuten till vårdavdelningen och mottagningen ska också finnas i direkt anslutning.

Utformning för god vårdmiljö, bra arbetsmiljö

 • Attraktiva lokaler som erbjuder goda vårdmiljöer och bra arbetsmiljö.
 • Samverkansvinster genom att placera vårdavdelning, dagsjukvård/utredningsenhet och mottagning på samma våningsplan.
 • Generell lösning för vårdavdelningarna och i största möjliga mån för mottagningarna.
 • Så många rum som möjligt är enkelrum.
 • Lokaler för rehabiliteringscentrums verksamhet knyts till vårdavdelningen och mottagningen ska finnas i direkt anslutning.

Klart: Preliminärt kvartal 1, 2026.

Kostnad: 267 miljoner kronor.

För delprojekt 2 och 3 finns ett inriktningsbeslut, vilket innebär att man före ett politiskt beslut om dessa delprojekt ska ta fram en förstudie och kostnadsbedömning.

Delprojekt 2: Ombyggnad för hjärt- och kärlvårdsavdelning i husen D3 och D4, plan 3

 • Ombyggnad: Husen D3 och D4, plan 3 för medicin E med integrerad rehabilitering och hjärtintensivvårdsavdelning (HIA)
 • Ombyggnad: Del av Hus E3, plan 3 för pacemakeroperation
 • Teknisk försörjning: Lågspänningsställverk

Förstudiearbete tillsammans med verksamheten pågår.

Delprojekt 3: Akutmottagning

 • Ombyggnad: Husen E1 och E2, plan 3 för ny akutmottagning.
 • Eventuell teknisk försörjning.

Samverkansentreprenad för Akutspåret

Region Jönköpings län har ingått ett strategiskt samverkansavtal med NCC Sverige AB som får ansvaret för ombyggnaderna i Akutspåret. Samverkansentreprenad innebär ett arbetssätt där Region Jönköpings län och entreprenören NCC Sverige AB tillsammans med övriga entreprenörer, projektörer och andra nyckelaktörer samverkar för projektets bästa.