Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Kallelse publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras i samband med justering. Nedan finns handlingar och protokoll från 2024.