Regionfullmäktige 2020

Regionfullmäktige är högsta beslutande organ i Region Jönköpings län. På denna sidan finns handlingar och protokoll från 2020.

Regionfullmäktige 4 februari

Protokoll (pdf-fil, 1712 kB) (pdf-fil, 1712 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 6246 kB) (pdf-fil, 6246 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 20 kB) (pdf-fil, 20 kB)

PM (pdf-fil, 81 kB) (pdf-fil, 81 kB)

Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 16524 kB) (pdf-fil, 16524 kB)

Regionfullmäktige 7 april

Protokoll (pdf-fil, 1232 kB) (pdf-fil, 1232 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 2563 kB) (pdf-fil, 2563 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 30 kB) (pdf-fil, 30 kB)

PM (pdf-fil, 105 kB) (pdf-fil, 105 kB)

Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 61488 kB) (pdf-fil, 61488 kB)

Regionfullmäktige 8 juni

Protokoll (pdf-fil, 1816 kB) (pdf-fil, 1816 kB)

Protokoll Bilagor (pdf-fil, 7969 kB) (pdf-fil, 7969 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 27 kB) (pdf-fil, 27 kB)

PM (pdf-fil, 109 kB) (pdf-fil, 109 kB)

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 159850 kB) (pdf-fil, 159850 kB)

Regionfullmäktige 25 augusti

Protokoll (pdf-fil, 1530 kB) (pdf-fil, 1530 kB)

Bilagor (pdf-fil, 4884 kB) (pdf-fil, 4884 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 24 kB) (pdf-fil, 24 kB)

PM (pdf-fil, 111 kB) (pdf-fil, 111 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 45036 kB) (pdf-fil, 45036 kB)

Regionfullmäktige 3 november

Protokoll (pdf-fil, 1451 kB) (pdf-fil, 1451 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 3598 kB) (pdf-fil, 3598 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 22 kB) (pdf-fil, 22 kB)

PM (pdf-fil, 109 kB) (pdf-fil, 109 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 22258 kB) (pdf-fil, 22258 kB)

Regionfullmäktige 1-2 december

Protokoll (pdf-fil, 1336 kB) (pdf-fil, 1336 kB)

Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 8109 kB) (pdf-fil, 8109 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 24 kB) (pdf-fil, 24 kB)

Pm (pdf-fil, 112 kB) (pdf-fil, 112 kB)

Framställande av interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 51001 kB) (pdf-fil, 51001 kB)