Interpellationer och frågor 2020

Regionfullmäktige 2020-11-03

Interpellation 1 - Trängsel inom kollektivtrafiken (pdf-fil, 41 kB)
Från: Eva Nilsson, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar

Frågor

Fråga 1 - Förtroendekrisen (pdf-fil, 429 kB)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: 

Fråga 2 - Cosmic BOS (pdf-fil, 428 kB)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: 

 

Regionfullmäktige 2020-08-25

Interpellation 1- Vänregion Tianjin i Kina borde avvecklas (pdf-fil, 504 kB)

Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar:Vänregion Tianjin i Kina borde avvecklas (pdf-fil, 73 kB)

Interpellation 2 - Vårdskulden (pdf-fil, 218 kB)

Från: Thomas Bäuml, M

Till: Ordförande för personaldelegationen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:Vårdskulden (pdf-fil, 31 kB)

Interpellation 3 - Förtroendekrisen (pdf-fil, 297 kB)

Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande eller i dennes frånvaro vice ordförande i regionstyrelsen
Svar:Förtroendekrisen (pdf-fil, 98 kB)

Regionfullmäktige 2020-06-08

Interpellation 1- Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre (pdf-fil, 38 kB)
Från: Helena Elmqvist, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre (pdf-fil, 608 kB)

Interpellation 2 - Testa fler för Covid - 19 
(pdf-fil, 27 kB)

Från: Samuel Godrén, SD
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar:Testa fler för Covid - 19 (pdf-fil, 97 kB) 

Interpellation 3 - Deltagande i sammanträde på distans (pdf-fil, 149 kB)

Från: Anders Bengtsson, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar:Deltagande i sammanträde på distans (pdf-fil, 198 kB)  

Interpellation 4 - Neddragning av busslinje 116 (pdf-fil, 911 kB)

Från: Olle Moln Teike, SD
TIll: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Neddragning av busslinje (pdf-fil, 97 kB)

Regionfullmäktige 2020-04-07

Interpellation 1- Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre (pdf-fil, 38 kB)
Från: Helena Elmqvist, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvarar vid nästa sammanträde

Interpellation 2 - Testa fler för Covid - 19 
(pdf-fil, 27 kB)

Från: Samuel Godrén, SD
TIll: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Besvarar vid nästa sammanträde

Regionfullmäktige 2020-02-04

Interpellation 1 - Uttalande om sänkta ambitioner (pdf-fil, 304 kB)
Från Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Interpellation  2 - Grötens verkliga eller märkliga värde (pdf-fil, 549 kB)
Från: Agneta Lundberg, SD
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Svar 2: Grötens verkliga eller märkliga värde_.pdf (pdf-fil, 213 kB)