Interpellationer och frågor 2019

Regionfullmäktige 2019-12-03

Interpellation 1 - Uttalande om sänkta ambitioner (pdf-fil, 304 kB)
Från Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar:

Regionfullmäktige 2019-11-05

Interpellation 1 - Förlikningar i domstol (pdf-fil, 442 kB)
Från: Olle Moln Teike, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Interpellationssvar 1 - Förlikningar i domstol (pdf-fil, 76 kB)

Interpellation 2 - Kollektivtrafik med förnyelsebara och fossilfria drivmedel (pdf-fil, 139 kB)

Från: Carl-Johan Lundberg, M
Till: Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
interpellationssvar 2 - Kollektivtrafik med förnyelsebara och fossifria drivmedel (pdf-fil, 143 kB)

Regionfullmäktige 2019-08-27

Interpellation - Regionens storsatsning på Almedalsveckan (pdf-fil, 29 kB)

Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Interpellationssvar - Regionens storsatsning på Almedalsveckan (pdf-fil, 145 kB)

Regionfullmäktige 2019-06-18

Interpellation 1 - Ska Region Jönköpings län följa och rätta sig efter domstolars beslut jämt eller bara när det passar (pdf-fil, 28 kB)

Från: Mikael Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar 1- Ska Region Jönköpings län följa och rätta sig efter domstolars beslut jämt eller bara när det passar (pdf-fil, 64 kB)

Interpellation 2 - Vilket ansvar är regionen beredd att ta för verksamheten med personligt ombud i Jönköpings län (pdf-fil, 1687 kB)

Från: Bengt-Ove Eriksson, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar 2 - Vilket ansvar är regionen beredd att ta för verksamheten med personligt ombud i Jönköpings län (pdf-fil, 20 kB)

Interpellation 3 - Barn och ungdomspsykiatrins ansvar vid psykologutredning innan neuropsykiatrisk utredning startar för barn och unga. (pdf-fil, 26 kB)

Från: Kim Strand, V
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar 3 - Barn och ungdomspsykiatrins ansvar vid psykologutredning innan neuropsykiatrisk utredning startar för barn och unga (pdf-fil, 20 kB)

Fråga  1- Fossilfritt flyg - aktivitet (pdf-fil, 295 kB)

Från: Thomas Bäuml, M
Till: Ordförande för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Svar 1 Fossilfritt flyg - aktivitet (pdf-fil, 64 kB)

Regionfullmäktige 2019-04-09

Interpellation 1

Interpellation 1 - Val av ledamöter till Länsmuséet (pdf-fil, 38 kB)

Från: Olle Moln Teike, SD
Till Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellationssvar 1 - Val av ledamöter till Länsmuséet (pdf-fil, 78 kB)

Interpellation 2

Interpellation 2 - Fluorpenslingen behövs i skolan (pdf-fil, 37 kB)

Anne Karlsson, SD
Till Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellationssvar 2 - Fluorpenslingen behövs i skolan (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 3

Interpellation 3 - Biogasbussar i stadstrafik (pdf-fil, 459 kB)

Från: Anders Gustafsson, SD
Till Ordförande i nämnd för trafik,  infrastruktur och miljö
Svar: Interpellationssvar 3 - Biogasbussar i stadstrafik (pdf-fil, 63 kB)

Fråga 1

Fråga 1 Rörande införandet av BOS i Regionen (pdf-fil, 270 kB)
Från: Malin Wengholm, M
Till: Ordf i nämnd folkhälsa och sjukvård
Svar: Frågesvar 1 Rörande införandet av BOS i Regionen (pdf-fil, 61 kB)

Fråga 2

Fråga 2 Rörande införandet av BOS i Regionen (pdf-fil, 361 kB)
Från: Carl-Johan Lundberg, M
TIll: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Frågesvar 2 Rörande införandet av BOS i Regionen (pdf-fil, 61 kB)

Regionfullmäktige 2019-02-05

Interpellation 1

Interpellation 1 - Parkeringsavgifter för personalen vid Länssjukhuset ryhov är ingen lösning (pdf-fil, 521 kB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Parkeringsavgifter för personalen vid Länssjukhuset ryhov är ingen lösning (pdf-fil, 71 kB)

Interpellation 2

Interpellation 2 - Högkostnadsskyddet blir det någonsin smidigare (pdf-fil, 22 kB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd FS
Svar: Högkostnadsskyddet blir det någonsin smidigare (pdf-fil, 64 kB)

Interpellation 3

Interpellation 3 - vad hände med konstmotionen (pdf-fil, 23 kB)
Från: Mikel Ekvall, V
Till: Ordförande i nämnd ANA
Svar: Vad hände med konstmotionen (pdf-fil, 62 kB) 

Interpellation 4

Interpellation 4 - Ordna tillräckligt med parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften (pdf-fil, 1219 kB)
Från: Samuel Godrén, SD
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Ordna tillräckligt med parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften (pdf-fil, 73 kB)

Interpellation 5

Interpellation 5 - Hur säkerställs att de åtgärder referensgruppen för BOS har kommit fram till blir åtgärdade innan införandet faktiskt blir av (pdf-fil, 144 kB)
Från: Malin Wengholm, M
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Hur säkerställs att de åtgärder referensgruppen för BOS har kommit fram till blir åtgärdade innan införandet faktiskt blir av (pdf-fil, 74 kB)